Techniek beschrijving

Meerfasen extractie is gebaseerd op het onttrekken van puur product samen met grondwater en/of bodemlucht. De onttrokken fasen worden bovengronds gescheiden en nabehandeld of geloosd. Meestal wordt met meerfasen / tweefase-extractie drijflaagverwijdering door onttrekking van de drijflaag en grondwater bedoeld. Zie ook pump & treat en bodemluchtextractie.

Toepasbaarheid
Meerfasen extractie wordt voornamelijk toegepast voor minerale olie, VOCL, BTEX in de vorm van een drijflaag. Met de techniek wordt voornamelijk de verzadigde zone en een deel van de onverzadigde zone gereinigd. De bodem dient matig tot goed doorlatend te zijn om meerfasen extractie te kunnen toepassen. Meerfasen extractie wordt doorgaans toegepast bij de bron.
Opmerkingen
De tijdsduur van een sanering door middel van meerfasen extractie is afhankelijk van de omvang en soort verontreiniging en kan jaren tot decennia duren. De verstoring van de locatie in termen van gebruik is afhankelijk van de gekozen reinigingstechniek, maar in het algemeen laag. Voor meer informatie over drijflaagverwjidering; zie het handboek op www.soilpedia.nl.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl