Beslissingsondersteunend instrument levert kennis en ervaringen uit de in situ saneringspraktijk.
SOILECTION biedt de mogelijkheid om voor specifieke situaties inzicht te geven in de mogelijke toe te passen saneringstechnieken. De zoekfunctie van SOILECTION biedt de mogelijkheid om diverse aspecten van de verschillende mogelijkheden af te wegen. SOILECTION bevat naast informatie over in situ saneringstechnieken ook een ruime schat aan ervaringskennis.

De gebruiker kan zoeken naar technieken, praktijkervaringen en pilots en daarbij aangeven welke factoren bij de keuze voor een saneringsaanpak het meest relevant zijn. Niet alleen technische randvoorwaarden zoals verontreiniging en bodemtype maar ook hinder voor het gebruik van de saneringslocatie en beschikbare tijd voor de sanering zijn factoren op basis waarvan u binnen de database kunt zoeken. Op basis van de wensen van de gebruiker worden zowel technische beschrijvingen van technieken gegeven als ervaringen uit voorgaande saneringsprojecten (cases). De databases is aangevuld met informatie uit de pilotprogramma’s van Holland In-situ Proeftuin. De cases geven inzicht in de toepasbaarheid van saneringstechnieken. Met ervaringen uit de praktijk wordt aangegeven onder welke omstandigheden bepaalde technieken het meest effectief zijn. U kunt op deze website uw eigen beoogde saneringsproject vergelijken met de cases.

Met SOILECTION worden de bestaande instrumenten zoals Richtlijn Herstel en Beheer en Eurodemo zoveel mogelijk benut. Zowel voor de techniekbeschrijvingen als de cases is mede gebruik gemaakt van deze bestaande databases.