Putten (Oude Rijksweg, Texaco tankstation): minerale olie, BTEX, naftaleen; gestim. aërobe afbraak

Putten (Oude Rijksweg, Texaco tankstation): minerale olie, BTEX, naftaleen; gestim. aërobe afbraak

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Minerale olie; Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX); Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond en grondwater
Omvang verontreiniging: Grond 450 m3 en grondwater 9.000 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Nee, nog niet. Nadat de actieve sanering was beëindigd was plots toch weer sprake van een zeer lokaal gemeten verhoogde concentratie boven de saneringsdoelstelling. Hierop is opnieuw actief ingegrepen.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Verontreiniging minerale olie: startconcentratie 2.200 µg/l, eindconcentratie < 50µg/l
Verontreiniging benzeen: startconcentratie 4.300 µg/l, eindconcentratie <0,2 µg/l
Verontreiniging tolueen: startconcentratie 21.000 µg/l, eindconcentratie 0,5 µg/l
Verontreiniging xylenen: startconcentratie 9.500 µg/l, eindconcentratie 3,9 µg/l Voor aanvang van de in-situsanering was in de grond en het grondwater naar schatting een vracht aanwezig van 1.800 kg aan oliehoudende producten.
Duur actieve saneringsfase: 25 /11/2009 tot medio 201_
Duur passieve saneringsfase:
Toegevoegde rapporten:
beschikking sp_putten.pdf
referentie putten texaco.pdf
saneringsplan putten.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Putten (Oude Rijksweg, Texaco tankstation): minerale olie, BTEX, naftaleen; gestim. aërobe afbraak
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer M. Assink
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Email-adres: m.assink@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Oude Rijksweg, Putten, prov. Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Eerste fase bestaat uit vervluchtiging gevolgd door gestimuleerde aërobe biologische afbraak van vluchtige koolwaterstoffen; minerale olie, benzeen, xylenen en naftaleen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie; Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX); Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond en grondwater
Omvang verontreiniging: Grond 450 m3 en grondwater 9.000 m3
Diepte verontreiniging: 20 m-mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,4 m/d

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, nog niet. Nadat de actieve sanering was beëindigd was plots toch weer sprake van een zeer lokaal gemeten verhoogde concentratie boven de saneringsdoelstelling. Hierop is opnieuw actief ingegrepen.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Verontreiniging minerale olie: startconcentratie 2.200 µg/l, eindconcentratie < 50µg/l
Verontreiniging benzeen: startconcentratie 4.300 µg/l, eindconcentratie <0,2 µg/l
Verontreiniging tolueen: startconcentratie 21.000 µg/l, eindconcentratie 0,5 µg/l
Verontreiniging xylenen: startconcentratie 9.500 µg/l, eindconcentratie 3,9 µg/l Voor aanvang van de in-situsanering was in de grond en het grondwater naar schatting een vracht aanwezig van 1.800 kg aan oliehoudende producten.
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 25 /11/2009 tot medio 201_
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 195.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Delek Nederland BV. Geofox Lexmond BV is de adviseur van de opdrachtgever; zij hebben de aanbesteding begeleid en verifiëren nu de saneringsvoortgang en de rapportages.
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: NTP Milieu Enschede
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Sanering betreft een restverontreiniging die is achtergebleven na een eerdere grondsanering en modernisering van het tankstation uitgevoerd in november 1999. Saneringsresultaat is vertraagd door vermoedelijke nalevering van verontreiniging van onderuit de winkel.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T10:43:53+00:00