Nijverdal (Smidsweg 100a):BTEX, PAK’s, naftaleen en minerale olie**

Nijverdal (Smidsweg 100a):BTEX, PAK’s, naftaleen en minerale olie**

Samenvatting

Casus ingediend door: Heijmans Infra Techniek
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Meerfasen extractie, Persluchtinjectie in het kader van airstripping, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
PAK’s, lichte (2 en 3-rings)
PAK’s, zware (4, 5 en 6 rings)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 1000 grond m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
BTEX 0,2/7,0/4,0/0,2 ug/l
Minerale olie <50 ug/l
Naftaleen
Saneringsdoel bereikt? Nee, door de gelaagdheid van de bodem is er een restverontreiniging achtergebleven.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
BTEX totaal startconcentratie max. 51300 ug/l; eindconcentratie: max. 6,1 ug/l
Minerale olie startconcentratie: max. 5300; eindconcentratie: max. 157 (eenmalig, rest <50)
Naftaleen startconcentratie: max. 470 ug/l; eindconcentratie: max. 1,1 ug/l
Duur actieve saneringsfase: 01-04-99 tot 01-04-08
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Nijverdal (Smidsweg 100a):BTEX, PAK’s, naftaleen en minerale olie**
Casus ingediend door: Heijmans Infra Techniek
Contactpersoon: Dhr. A. Peene
Postadres: Postbus 68 5240 AB Rosmalen
Telefoonnummer: 073 543 68 01
E-mailadres: apeene@heijmans.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Nijverdal / Provincie Overijssel
(toekomstig) gebruik locatie: Woonhuis en benzinestation
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Bestekverplichting

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
PAK’s, lichte (2 en 3-rings)
PAK’s, zware (4, 5 en 6 rings)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 1000 grond m3
Diepte verontreiniging: 1.5 m-mv grond / 17,0 m-mv grondwater m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
BTEX 0,2/7,0/4,0/0,2 ug/l
Minerale olie <50 ug/l
Naftaleen
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, door de gelaagdheid van de bodem is er een restverontreiniging achtergebleven.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
BTEX totaal startconcentratie max. 51300 ug/l; eindconcentratie: max. 6,1 ug/l
Minerale olie startconcentratie: max. 5300; eindconcentratie: max. 157 (eenmalig, rest <50)
Naftaleen startconcentratie: max. 470 ug/l; eindconcentratie: max. 1,1 ug/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01-04-99 tot 01-04-08
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Overijssel
Aannemer: Heijmans Infra Techniek
Saneringsplan: Tauw
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Overijssel
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Drijflaagverwijdering in sterk gelaagde bodem is soms lastig.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T00:15:10+00:00