Lochem (Kijksteeg): minerale olie, BTEX, PAK’s, naftaleen, creosoot ***

Lochem (Kijksteeg): minerale olie, BTEX, PAK’s, naftaleen, creosoot ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, In situ Chemische Oxidatie (ISCO), Meerfasen extractie, Persluchtinjectie in het kader van airstripping
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Minerale olie, vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX), PAK’s, lichte (2 en 3-rings), PAK’s, zware (4, 5 en 6 rings),naftaleen en creosoot
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 500.000 m3 waarvan actief te behandelen 75.000 [m3]
Saneringsdoel:
Stabiele eindsituatie; te behalen eindconcentratie:
Benzeen concentratie: 0,2µg/l
Tolueen concentratie: 7 µg/l
Ethylbenzeen concentratie: 4 µg/l
Xylenen concentratie: 0,2 µg/l
Naftaleen concentratie: 7 µg/l
Anthraceen concentratie: 2,5 µg/l
Minerale olie < C20 concentratie: 100 µg/l
Minerale olie C20-C40 concentratie: 300 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, sanering nog lopend
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Benzeen startconcentratie: 2.000 µg/l
Tolueen startconcentratie: 2.000 µg/l
Ethylbenzeen startconcentratie: 2.000 µg/l
Xylenen startconcentratie: 4.000 µg/l
Naftaleen startconcentratie: 160.000 µg/l
Anthraceen startconcentratie: 8.000 µg/l
Minerale olie < C20 startconcentratie: 119.700 µg/l
Minerale olie C20-C40 startconcentratie: 16.200 µg/l
Duur actieve saneringsfase: Oktober 2007
Duur passieve saneringsfase:

Toegevoegde rapporten:
referentieproject kijksteeg Lochem.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Lochem (Kijksteeg): minerale olie, BTEX, PAK’s, naftaleen, creosoot ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer G.B.J. Borggreve
Postadres: Postbus 6280 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Emailadres: g.borggreve@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Lochem, Provincie Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Bosgebied
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

Toelichting techniek: ISCO middels Fentons Reagens
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Beperkte grondsanering met drijflaagverwijdering in de kern
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Meest geëigende technieken voor de aanpak van deze verontreiniging

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie, vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX), PAK’s, lichte (2 en 3-rings), PAK’s, zware (4, 5 en 6 rings),naftaleen en creosoot
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 500.000 m3 waarvan actief te behandelen 75.000 [m3]
Diepte verontreiniging: 30 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van grondwaterkaart
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 30 m/jaar; 0,33 m/km

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Stabiele eindsituatie; te behalen eindconcentratie:
Benzeen concentratie: 0,2µg/l
Tolueen concentratie: 7 µg/l
Ethylbenzeen concentratie: 4 µg/l
Xylenen concentratie: 0,2 µg/l
Naftaleen concentratie: 7 µg/l
Anthraceen concentratie: 2,5 µg/l
Minerale olie < C20 concentratie: 100 µg/l
Minerale ollie C20-C40 concentratie: 300 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, sanering nog lopend
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Benzeen startconcentratie: 2.000 µg/l
Tolueen startconcentratie: 2.000 µg/l
Ethylbenzeen startconcentratie: 2.000 µg/l
Xylenen startconcentratie: 4.000 µg/l
Naftaleen startconcentratie: 160.000 µg/l
Anthraceen startconcentratie: 8.000 µg/l
Minerale olie < C20 startconcentratie: 119.700 µg/l
Minerale olie C20-C40 startconcentratie: 16.200 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Oktober 2007 tot heden
Periode uitvoering passieve saneringsfase:

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 712.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Gelderland
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: Oranjewoud
Saneringsonderzoek: Oranjewoud
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland
Contact informatie van betrokkenen: De heer G.B.J. Borggreve, NTP Milieu Enschede

Aanvullende informatie

Lessons learned: Veel meer puur product in de bodem dan aanvankelijk op basis van het onderzoek werd verwacht. Veel puur product hoopt zich op in monitoringspeilbuizen waardoor de monitoring en interpretatie erg bemoeilijkt wordt.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-14T23:49:49+00:00