Rotterdam-Botlek: BTEX*

Rotterdam-Botlek: BTEX*

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Voornamelijk benzeen aanwezig in crude-benzeen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 20.000 m3 grond en 20.000 m3 grondwater
Saneringsdoel: Volledige verwijdering i.v.m. zorgplicht
Saneringsdoel bereikt? Nee, toplaag 0-2 m-mv afdoende gesaneerd.
Sanering richt zich nu op verwijdering in dieper gelegen tussenzandlaag op 10-12 m-mv.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Benzeen startconcentratie: 50 cm drijflaag; eindconcentratie: totale vracht start: 150.000 kg ; totale vracht eind: 400 kg
Duur actieve saneringsfase: 01/07/2003 tot 01/04/2006
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 01-01-2010 tot 01-01-2015.

In situ saneringstechniek: ,

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Rotterdam-Botlek: BTEX*
Casus ingediend door: Groundwater Technology
Contactpersoon: Robert Heling
Postadres: Postbus 12115 3004 GC Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10 238 2859
Email-adres: rhg@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Rotterdam-Botlek
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek: ,

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, pump & treat voor beheersing diepere waterlagen
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Omvangrijke spill met crude-benzeen (300 ton) in 2003 zorgde voor grote calamiteit. Na bereddering met afdekken met folie van de toplaag is een in-situ sanering uitgevoerd met meerfase-extractie en bodemluchtextractie o.b.v. chemische eigenschappen van crude-benzeen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Voornamelijk benzeen aanwezig in crude-benzeen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 20.000 m3 grond en 20.000 m3 grondwater
Diepte verontreiniging: 12 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: <0,01 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Volledige verwijdering i.v.m. zorgplicht
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, toplaag 0-2 m-mv afdoende gesaneerd.
Sanering richt zich nu op verwijdering in dieper gelegen tussenzandlaag op 10-12 m-mv.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Benzeen startconcentratie: 50 cm drijflaag; eindconcentratie: totale vracht start: 150.000 kg ; totale vracht eind: 400 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/07/2003 tot 01/04/2006
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 01-01-2010 tot 01-01-2015.

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: vertrouwelijk

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Groundwater Technology
Saneringsplan: opgesteld door Groundwater Technology
Saneringsonderzoek: opgesteld door Groundwater Technology
Bevoegd gezag: DCMR
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Bij omvangrijke spills is snelle acties gewenst. GT heeft hiermee ruime ervaring en saneringsdraaiboeken voor dit soort situaties gereed. Deze zijn binnen 24 uur beschikbaar en te realiseren. Aangetoond dat ook onder opslagtanks in bedrijf volledige verwijdering kan plaatsvinden van verontreiniging. Dit is aangetoond door tijdens vijzelwerkzaamheden van tank grondmonsters te nemen onder tank. Monitoring obv PID-waarden een zeer goede tool is om sanering bij te sturen. Dit bespaart enorm op kosten en vergroot snelheid sanering. Uitvoeren van saneringsonderzoek is niet nodig. Tijd en geld nuttiger besteden aan saneringsactiviteiten dan aan onderzoek. Onderzoek is van belang maar pas in latere instantie bij stagnatie sanering.
Opmerkingen:
Zeer omvangrijke spil met grote consequenties voor klant. Tankput van 8000 m2 stond volledig blank met crude-benzeen. In situ sanering bleek enige realistische optie aangezien ontgraving niet mogelijk was ivm bedrijfsactiviteiten. Aanleg saneringssysteem gestart na uitvoering van dimensioneringsproef welke is uitgevoerd in 2 daags tijdbestek Door gebruik te maken van aanwezig dampverwerkingssysteem van klant is er aanzienlijk bespaard op luchtzuiveringskosten. Rapportgegevens op te vragen via contactpersoon.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken: ,
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T10:55:14+00:00