Samenvatting

Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand

Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 1000 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
BTEXN concentratie: T-waarde
minerale olie concentratie: T-waarde
Vrachtverwijdering: 93 %
Saneringsdoel bereikt? Nee, wel is een stabiele eindsituatie met kleine restverontreiniging bereikt.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Duur actieve saneringsfase: 17/12/01 tot 14/07/04
Duur passieve saneringsfase: 14/07/04 tot 18/12/09

Toegevoegde rapporten:
bijlage case ijsseldijk kampen.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens
Project naam: Kampen (IJsseldijk): Minerale olie, BTEX, naftaleen** Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V. Contactpersoon: M.J. Zwietink Postadres: Postbus 10174 1301AD Telefoonnummer: 036-5302410 Emailadres: m.zwietink@almere.mateboer.nl
Lokatie
Land: Nederland Plaatsnaam/region/provincie: Kampen (toekomstig) gebruik locatie: Industrie Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja
Techniek
Toelichting techniek: Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, vooraf is er ontgraven en grondwateronttrokken. Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring Motivatie voor keuze techniek: Op basis van soort verontreiniging, bodemopbouw, bebouwing
Verontreiniging
Behandelde verontreiniging: Minerale olie Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX) Naftaleen Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater Omvang verontreiniging: 1000 m3 Diepte verontreiniging: 6.5 m –mv
Bodem
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag, bepaald aan de hand van gegevens uit een onderzoeksrapport. Stroomsnelheid of verhang grondwater: 2000 kD m2/dag
Resultaat, duur, kosten
Saneringsdoel: Eindconcentratie BTEXN concentratie: T-waarde minerale olie concentratie: T-waarde Vrachtverwijdering: 93 % Is het saneringsdoel bereikt? Nee, wel is een stabiele eindsituatie met kleine restverontreiniging bereikt. Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Periode uitvoering actieve saneringsfase: 17/12/01 tot 14/07/04 Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 14/07/04 tot 18/12/09 Totale kosten passieve/nazorg fase: Totale kosten actieve saneringsfase:
Betrokkenen
Probleemeigenaar: Aannemer: Mateboer Milieutechniek B.V. Saneringsplan: Mateboer Milieutechniek B.V. Saneringsonderzoek: Mateboer Milieutechniek B.V. Bevoegd gezag: Provincie Overijssel Contact informatie van betrokkenen: Dhr. M.J. Zwietink (PL) 036-5302410
Aanvullende informatie
Lessons learned: Het gebruik van surfactant heeft een gunstige invloed op het saneringsrendement. Het surfactant heeft echter bij het weer oppompen een negatieve invloed op de biologie in de zuivering. Dit verschijnsel kan nog langdurig optreden. Opmerkingen:
Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots: