Kampen (IJsseldijk): Minerale olie, BTEX, naftaleen**

Kampen (IJsseldijk): Minerale olie, BTEX, naftaleen**

Samenvatting

Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand

Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 1000 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
BTEXN concentratie: T-waarde
minerale olie concentratie: T-waarde
Vrachtverwijdering: 93 %
Saneringsdoel bereikt? Nee, wel is een stabiele eindsituatie met kleine restverontreiniging bereikt.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Duur actieve saneringsfase: 17/12/01 tot 14/07/04
Duur passieve saneringsfase: 14/07/04 tot 18/12/09

Toegevoegde rapporten:
bijlage case ijsseldijk kampen.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Kampen (IJsseldijk): Minerale olie, BTEX, naftaleen**
Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Contactpersoon: M.J. Zwietink
Postadres: Postbus 10174 1301AD
Telefoonnummer: 036-5302410
Emailadres: m.zwietink@almere.mateboer.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Kampen
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, vooraf is er ontgraven en grondwateronttrokken.
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Op basis van soort verontreiniging, bodemopbouw, bebouwing

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 1000 m3
Diepte verontreiniging: 6.5 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag, bepaald aan de hand van gegevens uit een onderzoeksrapport.
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 2000 kD m2/dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
BTEXN concentratie: T-waarde
minerale olie concentratie: T-waarde
Vrachtverwijdering: 93 %
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, wel is een stabiele eindsituatie met kleine restverontreiniging bereikt.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 17/12/01 tot 14/07/04
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 14/07/04 tot 18/12/09

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Mateboer Milieutechniek B.V.
Saneringsplan: Mateboer Milieutechniek B.V.
Saneringsonderzoek: Mateboer Milieutechniek B.V.
Bevoegd gezag: Provincie Overijssel
Contact informatie van betrokkenen: Dhr. M.J. Zwietink (PL) 036-5302410

Aanvullende informatie

Lessons learned: Het gebruik van surfactant heeft een gunstige invloed op het saneringsrendement. Het surfactant heeft echter bij het weer oppompen een negatieve invloed op de biologie in de zuivering. Dit verschijnsel kan nog langdurig optreden.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-14T22:50:43+00:00