Schaarsbergen (voormalig pompstation): minerale olie, BTEX; ISCO en extractie

Schaarsbergen (voormalig pompstation): minerale olie, BTEX; ISCO en extractie

Samenvatting

Casus ingediend door: ARCADIS Nederland BV
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk monitoring
Behandelde verontreiniging: Minerale olie en Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 2300 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Duur actieve saneringsfase: 01/10/2007 tot 01/06/2008
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 01/06/2008 tot 01/06/2013

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Schaarsbergen (voormalig pompstation): minerale olie, BTEX; ISCO en extractie
Casus ingediend door: ARCADIS Nederland BV
Contactpersoon: Dhr. Jurgen van der Wal
Postadres: Postbus 673, 7300 AR Apeldoorn
Telefoonnummer: +31 55 58159990
Email-adres: jurgen.vanderwal@insitu.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Schaarsbergen, Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Defensieterrein
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Met Fenton’s reagens
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk monitoring
Motivatie voor keuze techniek: De grond en het grondwater op de locatie van het voormalige hogedrukpompstation van defensie in Schaarsbergen waren verontreinigd met minerale olie en BTEX. Het verontreinigde brongebied (de smeerzone) was ruim 1.000 m2 groot. De verontreiniging had een volume van 2.300 m3 die een pluim van circa 400 meter veroorzaakte. De minerale olie bedreigde de grondwaterwinning zodat de verontreiniging tot een aanvaardbaar niveau moest worden weggenomen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie en Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 2300 m3
Diepte verontreiniging: 15-18 m–mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01 – 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 30 m/j

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/10/2007 tot 01/06/2008
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 01/06/2008 tot 01/06/2013
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 100.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 666.000,

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Defensie
Aannemer: Arcadis Nederland
Saneringsplan: TTE
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Arnhem
Contact informatie van betrokkenen: Joan Ligtenberg, 06 50733 6615

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T11:26:20+00:00