Rotterdam-Botlek: VAM-spill*

Rotterdam-Botlek: VAM-spill*

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: vinyl acetaat monomeer (VAM)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 750 m3 grond en 750 m3 grondwater
Saneringsdoel:
volledige verwijdering i.v.m. zorgplicht
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
VAM startconcentratie: 3700 mg/l; eindconcentratie: <1 mg/l
Duur actieve saneringsfase: 01/07/2006 tot 31/12/2007

In situ saneringstechniek: ,

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Rotterdam-Botlek: VAM-spill*
Casus ingediend door: Groundwater Technology
Contactpersoon: Robert Heling
Postadres: Postbus 12115 3004 GC Rotterdam
Telefoonnummer: +31 10 238 2859
Email-adres: rhg@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Rotterdam-Botlek
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek: ,

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek:

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: vinyl acetaat monomeer (VAM)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 750 m3 grond en 750 m3 grondwater
Diepte verontreiniging: 4 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: <0,01 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
volledige verwijdering i.v.m. zorgplicht
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
VAM startconcentratie: 3700 mg/l; eindconcentratie: <1 mg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/07/2006 tot 31/12/2007

Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: vertrouwelijk

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Groundwater Technology
Saneringsplan: opgesteld door Groundwater Technology
Saneringsonderzoek: opgesteld door Groundwater Technology
Bevoegd gezag: DCMR
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Door afperkend onderzoek met aanleg saneringssysteem te combineren, was opslagtank na vijzelen binnen 1 week weer beschikbaar voor reparatie-werkzaamheden. Overlast voor klant hierdoor tot minimum beperkt. Aanpak sanering met dergelijk vluchtige verbindingen als VAM dient alternatieve uitkeuringsstrategie te worden ontwikkeld, aangezien grondmonsters geen betrouwbaar beeld van situatie geven.

Opmerkingen:
Lekkage werd veroorzaakt door kapotte tankbodem. Tijdens bereddering alleen visuele deel verwijderd buiten tank dmv handmatige ontgraving. Na vijzelen tank was voorstel door adviseur om gedeelte tankterp onder tank ook te ontgaven. Wij hebben in situ aanpak voorgesteld om ongelijke zettingen te voorkomen. Dit zorgde tevens voor enorme kostenbesparingen (ivm handmatig graven onder tank ivm veiligheid) een snellere uitvoeringsmethode (1 week aanleg systeem), en grotere zekerheid voor klant (zettingen) Na reparatie van tank is in situ sanering uitgevoerd gedurende 1 jaar tegen een lumpsum vergoeding.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken: ,
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T11:18:56+00:00