Tiel: TEX (xyleen)

Tiel: TEX (xyleen)

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Klei
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: TEX
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 12.000 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Xyleen: startconcentratie 5000 ug/l; eindconcentratie
Duur actieve saneringsfase: 01/01/2003 tot 01/12/2012
Duur passieve saneringsfase:
Toegevoegde rapporten:
tiel_beschikking_gt.pdf
tiel_evaluatierapport_gt.pdf

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Tiel: TEX (xyleen)
Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Contactpersoon: Yvo Veenis
Postadres: Postbus 12115 3004 GC ROTTERDAM
Telefoonnummer:
Email-adres: yve@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Tiel/ Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: Gedurende de periode 2003-2012 zijn een viertal deelsaneringen uitgevoerd:
1) Pilotsanering op de kleinste spot (C100/1) om “proof of principle” aan te tonen voor de saneringstechniek (meerfase extractie) ,br>
2) Sanering van een indiepe hotspot door middel van een inpandige ontgraving (C117) en meerfase extractie
3) Sanering van kerngebied C100/2 door middel van meerfase extractie
4) Sanering van kerngebied B100/2 door middel van meerfase extractie

In totaal zijn meer dan 200 diepe en ondiepe extractie filters geplaatst tot een maximale diepte van 5 m-mv. Aangezien het een zettingsgevoelige bodem betreft, zijn deformatiemetingen en grondwaterstandsmetingen uitgevoerd. De sanering is gefaseerd uitgevoerd zodat met een centraal opgestelde saneringsinstallatie (10 m3/uur) van beperkte capaciteit, zodat de verschillende vlekken achtereenvolgens gesaneerd kon worden.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: De sanering is gefaseerd uitgevoerd startende met een kleine spot om proof of principle aan te tonen. Door middel van cyclisch ontwerp, zijn de vervolgfasen ontworpen. De uitvoering in deelfases heeft als voordeel dat deze ook afzonderlijk afgerond kunnen worden en ook budget technisch beter bewaakt kunnen worden. De saneringstechniek is na gebleken geschiktheid opgeschaald naar de grotere, en meer verontreinigde kerngebieden. Op de locatie is sprake van een xyleen-verontreiniging die zich in een kleipakket bevindt. De bebouwing is op staal gefundeerd, dus er is sprake van een reëel zettingsgevaar. Tijdens de uitvoering van de sanering is regelmatige bijsturing van het saneringsproces plaatsgevonden.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: TEX
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 12.000 m3
Diepte verontreiniging: 5[m-mv]

Bodem

Bodemtype: Klei
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: <0,01 m/dag, geschat op basis van bodemopbouw
Stroomsnelheid of verhang grondwater: nihil

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Xyleen: startconcentratie 5000 ug/l; eindconcentratie
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/01/2003 tot 01/12/2012
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 1.100.000,- excl. omzetbelasting

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Groundwater Technology BV
Saneringsplan: Groundwater Technology BV
Saneringsonderzoek: Groundwater Technology BV
Bevoegd gezag: Provincie Noord Holland
Contact informatie van betrokkenen: Groundwater Technology BV

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T12:02:36+00:00