Den Haag (Laan van Meerdervoort): Minerale Olie, BTEX; gestim. aerobe afbraak, bodem- en meerfasenextractie, persluchtinjectie

Den Haag (Laan van Meerdervoort): Minerale Olie, BTEX; gestim. aerobe afbraak, bodem- en meerfasenextractie, persluchtinjectie

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Meerfasen extractie, Persluchtinjectie in het kader van airstripping
Nazorg noodzakelijk? Ja, beperkte restverontreiniging is achtergebleven na beeindiging van de actieve saneringsfase.
Behandelde verontreiniging: Minerale olie, BTEX
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: Grond 600 m3 en grondwater 22.000 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie;
Trede 3 saneringsladder
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Verontreiniging Xylenen: startconcentratie 1.400 mg/kg, eindconcentratie 0,4 mg/kg
Verontreiniging Minerale olie startconcentratie 1.690 mg/kg, eindconcentratie 1.320 mg/kg
Verontreiniging Xylenen: startconcentratie 17.000 µg/l, eindconcentratie 52 µg/l
Verontreiniging Minerale olie: startconcentratie 25.400 µg/l, eindconcentratie 140 µg/l
Totale vracht in de grond bij start 1.120 kg en na beëindiging nog 173 kg aan olieproducten (minerale olie en xylenen)
Duur actieve saneringsfase: Augustus 2007 tot maart 2011
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: augustus 2011 tot augustus 2016
Toegevoegde rapporten:
beschikking sp_meerdervoort.pdf
definitieve beschikking er_meerdervoort.pdf
referentieproject meerdervoort.pdf
eindevaluatie meerdervoort_bijlage 1.pdf

Project naam: Den Haag (Laan van Meerdervoort): Minerale Olie, BTEX; gestim. aerobe afbraak, bodem- en meerfasenextractie, persluchtinjectie
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: G. Borggreve en W. Havermans
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Emailadres: info@ntp-enschede.nl

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens
Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Laan van Meerdervoort Den Haag, provincie Zuid-Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Nee
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet?
Nazorg noodzakelijk? Ja, beperkte restverontreiniging is achtergebleven na beeindiging van de actieve saneringsfase.
Motivatie voor keuze techniek: Vervluchtiging van de vluchtige organische koolwaterstoffen gevolgd door gestimuleerde aerobe afbraak

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie, BTEX
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: Grond 600 m3 en grondwater 22.000 m3
Diepte verontreiniging: 8 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 10 à 15 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie;
Trede 3 saneringsladder
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering: Verontreiniging Xylenen: startconcentratie 1.400 mg/kg, eindconcentratie 0,4 mg/kg
Verontreiniging Minerale olie startconcentratie 1.690 mg/kg, eindconcentratie 1.320 mg/kg
Verontreiniging Xylenen: startconcentratie 17.000 µg/l, eindconcentratie 52 µg/l
Verontreiniging Minerale olie: startconcentratie 25.400 µg/l, eindconcentratie 140 µg/l
Totale vracht in de grond bij start 1.120 kg en na beëindiging nog 173 kg aan olieproducten (minerale olie en xylenen)
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Augustus 2007 tot maart 2011
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: augustus 2011 tot augustus 2016
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 268.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Gemeente Den Haag
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: Ingenieursbureau Oranjewoud
Saneringsonderzoek: Ingenieursbureau Oranjewoud
Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
Contact informatie van betrokkenen: De heer G. Borggreve NTP Milieu Enschede

Aanvullende informatie

Lessons learned: Verontreiniging is lokaal vrijgemaakt en opgestuwd tot op het freatisch niveau. Niet alle verontreiniging werd door het TFE-systeem afgezogen waardoor een kleine restverontreiniging is achtergebleven.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-07T20:44:35+00:00