Den Haag (Boreelstraat_2): VOCLs; Anaerobe afbraak

Den Haag (Boreelstraat_2): VOCLs; Anaerobe afbraak

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand en gelaagde bodem klei/veen
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aantonen stabiele eindsituatie
Behandelde verontreiniging: VOCL
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 110.000 [m3] > T-waarde
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie;
Eindconcentratie:
Per 20 µg/l
Tri 262 µg/l
Cis 10 µg/l
VC 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95 %
Saneringsdoel bereikt? Ja, fase 1, 3, 4 en 5 zijn afgerond. Voor fase 2 en 6 wordt in 2 peilbuizen nog een geringe overschrijding aan Cis aangetroffen (resp 11 en 17 µg/l).
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Verontreiniging Per: startconcentratie: 11.000 µg/l, eindconcentratie:< 20 µg/l
Verontreiniging Tri: startconcentratie: 54 µg/l, eindconcentratie: < 262 µg/l
Verontreiniging Cis: startconcentratie: 690 µg/l, eindconcentratie 17 µg/l
Verontreiniging VC: startconcentratie: 0,1 µg/l, eindconcentratie < 2,5 µg/l
Duur actieve saneringsfase: Mei 2009 tot januari 2011, gefaseerd uitgevoerd.
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: januari 2011 tot januari 2013
Toegevoegde rapporten:
referentieproject den haag boreelstraat-2
beschikking sp_boreelstraat
eindrapport boreelstraat den haag
sp boreelstraat den haag verkleind-3

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Den Haag (Boreelstraat_2): VOCLs; Anaerobe afbraak
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer G.B.J. Borggreve
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 46149050
Emailadres: g.borggreve@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Boreelstraat te Den Haag, provincie Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: TCE-concept toegepast voor de bovengrondse kweek van de dehalococcoides ethenogenes. Vanwege de lengte van de pluim onderverdeeld in 6 fasen.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk in de (beperkte rest-)bron is bio-augmentatie toegepast
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aantonen stabiele eindsituatie
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde anaërobe afbraak is de beste optie voor het afbreken van VOCl’s in het grondwater en als meest logische saneringsvariant in de bebouwde omgeving.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: VOCL
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 110.000 [m3] > T-waarde
Diepte verontreiniging: 6-11 en 12-16 [m – mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand en gelaagde bodem klei/veen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,2 m/km; 17 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie;
Eindconcentratie:
Per 20 µg/l
Tri 262 µg/l
Cis 10 µg/l
VC 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95 %
Is het saneringsdoel bereikt? Ja, fase 1, 3, 4 en 5 zijn afgerond. Voor fase 2 en 6 wordt in 2 peilbuizen nog een geringe overschrijding aan Cis aangetroffen (resp 11 en 17 µg/l).
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering: Verontreiniging Per: startconcentratie: 11.000 µg/l, eindconcentratie:< 20 µg/l
Verontreiniging Tri: startconcentratie: 54 µg/l, eindconcentratie: < 262 µg/l
Verontreiniging Cis: startconcentratie: 690 µg/l, eindconcentratie 17 µg/l
Verontreiniging VC: startconcentratie: 0,1 µg/l, eindconcentratie < 2,5 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Mei 2009 tot januari 2011, gefaseerd uitgevoerd.
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: januari 2011 tot januari 2013
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 713.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Gemeente Den Haag
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: Bioclear
Saneringsonderzoek: Bioclear
Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
Contact informatie van betrokkenen: De heer G. Borggreve NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Het inbrengen van de koolstofbron is conform planning gegaan evanals de verspreiding in het veld. De onttrekking bevatte een lage concentratie zuurstof welke middels een bisulfiet-dosering volledig anearoob is gemaakt
Opmerkingen: Project is voorspoedig en volgens planning uitgevoerd

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T20:26:44+00:00