Den Bosch (de Kruithoorn): VOCl’s*

Den Bosch (de Kruithoorn): VOCl’s*

Samenvatting

Casus ingediend door: HMVT
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, In situ Chemische Oxidatie (ISCO), Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 514.800 m3
Saneringsdoel: Het behalen van een stabiele eindsituatie.
per concentratie 20 µg/l
tri concentratie: 262 µg/l
cis concentratie: 10 µg/l
vc concentratie: 2,5 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Project in uitvoering.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Duur actieve saneringsfase: 01/09/2007 tot 01/03/2015
Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Den Bosch (de Kruithoorn): VOCl’s*
Casus ingediend door: HMVT
Contactpersoon: Ted Vendrig
Postadres: Postbus 174
6710 BD Ede
Telefoonnummer: 0318-624624
Emailadres: info@hmvt.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: ’s Hertogenbosch
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Project bestaat uit verschillende fases. De hotspots worden gesaneerd met een combinatie van chemische oxidatie en biologische stimulatie (slow release substraat ENNA). Tijdens de chemische oxidatie wordt bodemluchtextractie toegepast om enerzijds de verontreiniging uit de onverzadigde zone te halen en anderzijds om vrijkomende dampen tijdens de chemische oxidatie af te vangen. De pluim wordt voorzien van koolstofbron om de verontreiniging anaëroob af te breken. Pump en treat zorgt voor een versnelde contactperiode tussen verontreiniging en substraat.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Uit ervaring is gebleken dat een combinatie tussen chemische oxidatie en biologische stimulatie de verontreiniging tot acceptabele waarden kan terugbrengen. Bodemluchtextractie is nodig om uitdamping te voorkomen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 514.800 m3
Diepte verontreiniging: 22 m –m

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Onverzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 10-15 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Het behalen van een stabiele eindsituatie.
per concentratie 20 µg/l
tri concentratie: 262 µg/l
cis concentratie: 10 µg/l
vc concentratie: 2,5 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Project in uitvoering.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/09/2007 tot 01/03/2015
Periode uitvoering passieve saneringsfase:

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 995.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: HMVT/Antea
Saneringsplan: Sweco
Saneringsonderzoek: Arcadis
Bevoegd gezag: Provincie Noord Brabant
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T19:29:51+00:00