Techniek beschrijving

Bij in situ chemische oxidatie wordt de verontreiniging geoxideerd door middel van een oxidant die aan de bodem wordt toegevoegd. Hiervoor kunnen verschillende oxidatiemiddelen gebruikt worden, zoals Fenton’s, permanganaat of ozon, die in de grond worden geïnjecteerd met behulp van filters. De technische afweging voor een oxidant wordt bepaald door het type verontreiniging en de bodemeigenschappen.

Toepasbaarheid
Afhankelijk van de gebruikte oxidant kan ISCO worden toegepast voor vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s), vluchtige aromaten (BTEX), minerale olie en PAK’s in de verzadigde zone van de bodem. De bodem dient matig tot goed doorlatend te zijn en een laag gehalte organisch stof te bevatten. ISCO wordt doorgaans toegepast op zowel de bron als de pluim en kan worden gecombineerd met biologische afbraak. Hierbij wordt bijvoorbeeld de bron gesaneerd met behulp van ISCO en de pluim met gestimuleerde biologische afbraak.
Opmerkingen
ISCO neemt afhankelijk van de soort en omvang van de verontreiniging enkele maanden tot jaren in beslag. Met deze techniek vindt er verstoring van de locatie plaats. Meer informatie over vooronderzoek, uitvoering en monitoring is te vinden op www.soilpedia.nl.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl