Techniek beschrijving

Door middel van onttrekking met behulp van onderdruk wordt de bodemlucht in de onverzadigde zone van de bodem ververst. Hierdoor treedt hernieuwde vervluchtiging van de verontreiniging op: doordat in eerste instantie de concentratie van de verontreiniging in de gasfase wordt verlaagd, treedt er een nieuw evenwicht op tussen de bodem en de gasfase, waardoor vervolgens ook de concentratie van de verontreiniging in de bodem wordt verlaagd. Daarnaast wordt door de bodemluchtverversing de zuurstofconcentratie verhoogd waardoor de biologische afbraak (in beperkte mate) gestimuleerd wordt. De onttrokken lucht wordt gereinigd met behulp van een actief koolfilter (sorptie), biofilter (bilologische afbraak) of katalysator (chemische afbraak).

Toepasbaarheid
Bodemluchtextractie kan worden gebruikt voor vluchtige stoffen met een dampspanning van minimaal 100 N/m2, of een Henri Coëfficiënt van 0,01. Dit betreft onder andere lichte minerale olie componenten, chloorethenen (VOCL’s) en vluchtige aromaten (benzeen en TEX). Bodemluchtextractie kan worden toegepast in de onverzadigde zone van de bodem. De onverzadigde zone kan worden vergroot door de grondwaterspiegel te verlagen. De bodem dient matig tot goed doorlatend te zijn voor deze techniek. De techniek kan zowel in de bron als in de pluim van de verontreiniging worden toegepast indien deze voornamelijk uit zeer vluchtige verbindingen bestaat. Bodemluchtextractie wordt vaak gecombineerd met persluchtinjectie en pump & treat.
Opmerkingen
De kosten zijn voornamelijk afhankelijk van de concentratie van de verontreiniging en de gekozen lucht-reinigingstechniek. De tijdsduur van de sanering door middel van deze techniek varieert van enkele maanden tot decennia. Dit is geheel afhankelijk van de beginconcentratie, de doorlatendheid en het gehalte organische stof in de bodem. Het toepassen van deze techniek veroorzaakt doorgaans een lage verstoring in termen van gebruik van de locatie. Het ruimtebeslag wordt bepaald door de gekozen luchtreinigingstechniek. De afzuiginstallatie kan in een (geluidsdichte) container geplaatst worden.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde cases: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl