Apeldoorn (Deventerstraat 323a): VOCl’s ***

Apeldoorn (Deventerstraat 323a): VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Nee, bedrijf was eerst ontmanteld en gesloopt
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, In situ Chemische Reductie (ISCR), Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring pluim t.b.v. aantonen stabiele eindsituatie
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: Bodemvolume 175.000 m3 waarvan actief behandeld 35.000 m3
Saneringsdoel:
Een stabiele eindsituatie; te behalen eindconcentratie
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 99%
Saneringsdoel bereikt? Ja, voor bronzone
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Per startconcentratie: 3.400 µg/l; eindconcentratie: 1,8 µg/l
Tri startconcentratie: 6.300 µg/l; eindconcentratie: 0,5 µg/l
Cis startconcentratie: 29.000 µg/l; eindconcentratie: 4 µg/l
VC startconcentratie: 3.300 µg/l; eindconcentratie: 21 µg/l
Duur actieve saneringsfase: Juni 2007 tot juni 2009
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: juli 2009 tot juli 2012

Toegevoegde rapporten
referentieproject amefa 2011 en beschikkingen grond en bron.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Apeldoorn (Deventerstraat 323a): VOCl’s ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer W.J.M. Havermans
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Email-adres: w.havermans@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Deventerstraat 323a te Apeldoorn, provincie Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee, bedrijf was eerst ontmanteld en gesloopt

Techniek

In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, In situ Chemische Reductie (ISCR), Pump&treat
Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk het ontgraven van de hotspots van met metalen verontreinigde grond en met minerale olie en VOCl’s verontreinigde veenlaag. Infiltratiesysteem aangelegd bestaande uit een bed met ijzergranulaat waarover onttrokken grondwater weer geïnfiltreerd is.
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring pluim t.b.v. aantonen stabiele eindsituatie
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde anaërobe afbraak als beste optie voor het afbreken van VOCl’s in het grondwater en als meest logische saneringsvariant voor de aanpak van deze verontreiniging in een bodem met veenlaag plaatselijk circa 1 m dik.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: Bodemvolume 175.000 m3 waarvan actief behandeld 35.000 m3
Diepte verontreiniging: 15 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag; bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 4 m/km; 25 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Een stabiele eindsituatie; te behalen eindconcentratie
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 99%
Is het saneringsdoel bereikt? Ja, voor bronzone
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
Per startconcentratie: 3.400 µg/l; eindconcentratie: 1,8 µg/l
Tri startconcentratie: 6.300 µg/l; eindconcentratie: 0,5 µg/l
Cis startconcentratie: 29.000 µg/l; eindconcentratie: 4 µg/l
VC startconcentratie: 3.300 µg/l; eindconcentratie: 21 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Juni 2007 tot juni 2009
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: juli 2009 tot juli 2012

 

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Apeldoornse messenfabriek AMEFA BV
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: KWA bedrijfsadviseurs / NTP Milieu Enschede
Saneringsonderzoek: KWA bedrijfsadviseurs / NTP Milieu Enschede
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland
Contact informatie van betrokkenen: De heer W. Havermans NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Een zeer goed voorbeeld van een succesvolle aanpak van gestimuleerde anaërobe biologische afbraak van VOCl’s. Stroomafwaarts onttrekken van grondwater en dit stroomopwaarts weer infiltreren van grondwater, periodiek verrijkt met het substraat EHC-A (Adventus) verliep zeer goed. Infiltratie deels over een ijzerbed met nulwaardig ijzer dat was aangelegd op de putbodem van de ontgravingsvakken. Actieve saneringsperiode beeindigd binnen een termijn van twee jaar.
Opmerkingen: Ondanks uitgebreide ontgraving na opstarten van de in situ sanering toch nog hoge concentraties aan Cis in het grondwater die echter snel afnamen a.g.v. de gestimuleerde afbraak.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-11-30T16:16:01+00:00