Techniek beschrijving

Bij chemische reductie wordt een verontreiniging afgebroken door een overdracht van elektronen van verontreiniging naar een gereduceerde verbinding die is ingebracht. Nulwaardig ijzer wordt vaak gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van nanoijzer of als granulair in een doorlatend reactief scherm. De afbraak van de verontreiniging wordt grotendeels microbieel gefaciliteerd.

Toepasbaarheid
In situ chemische reductie kan worden toegepast op alle reduceerbare stoffen, onder andere gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s), chroom (VI) en arseen (V). De techniek kan alleen worden toegepast in de verzadigde zone van de bodem. De bodem dient voor deze techniek redelijk tot goed doorlatend te zijn.
Opmerkingen
De tijdsduur van deze techniek is geheel afhankelijk van de omvang van de verontreiniging en of de bron nog nalevert of niet. De tijdsduur varieert van enkele maanden tot vele jaren. De verstoring van de locatie is laag.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl