Veenhuizen (Norgerhaven): VOCl’s ***

Veenhuizen (Norgerhaven): VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand, met een gelaagde veen/klei bodem
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Ja, het aantonen stabiele eindsituatie
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 120.000 [m3]
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie en:
te behalen eindconcentratie:
verontreiniging 1:Per concentratie: 20 µg/l
verontreiniging 2:Tri concentratie: 262 µg/l
verontreiniging 3:Cis concentratie: 10 µg/l
verontreiniging 4:VC concentratie: 2,5 µg/l 95%
Saneringsdoel bereikt? Nee, sanering nog lopend
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Verontreiniging 1:Per startconcentratie: 29.000 µg/l
Verontreiniging 2:Tri startconcentratie: 1.700 µg/l
Verontreiniging 3:Cis startconcentratie: 5.160 µg/l
Verontreiniging 4:VC startconcentratie: 250 µg/l
Duur actieve saneringsfase: Juni 2006.
Duur passieve saneringsfase:

Toegevoegde rapporten:
omschrijving veenhuizen 2011 en beschikking grond.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Veenhuizen (Norgerhaven): VOCl’s ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer W.J.M. Havermans
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Email-adres: w.havermans@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Norgerhaven te Veenhuizen, provincie Drenthe
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen, namelijk Huis van bewaring
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Directe injecties met substraat en verspreiding d.m.v. grondwatercirculatie
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet?
Nazorg noodzakelijk? Ja, het aantonen stabiele eindsituatie
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde anaërobe afbraak als beste optie voor het afbreken van VOCl’s in het grondwater als meest logische saneringsvariant in de bebouwde omgeving.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 120.000 [m3]
Diepte verontreiniging: 30 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand, met een gelaagde veen/klei bodem
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,0 m/km; 3 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie en:
te behalen eindconcentratie:
verontreiniging 1:Per concentratie: 20 µg/l
verontreiniging 2:Tri concentratie: 262 µg/l
verontreiniging 3:Cis concentratie: 10 µg/l
verontreiniging 4:VC concentratie: 2,5 µg/l 95%
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, sanering nog lopend
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Verontreiniging 1:Per startconcentratie: 29.000 µg/l
Verontreiniging 2:Tri startconcentratie: 1.700 µg/l
Verontreiniging 3:Cis startconcentratie: 5.160 µg/l
Verontreiniging 4:VC startconcentratie: 250 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Juni 2006.
Periode uitvoering passieve saneringsfase:

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 437.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Rijksgebouwen dienst
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: NTP Milieu Enschede
Saneringsonderzoek: Grontmij
Bevoegd gezag: Provincie Drenthe
Contact informatie van betrokkenen: De heer W.J.M. Havermans NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Projectvoortgang is vertraagd doordat als gevolg van het toedienen van substraat aan de bodem veel product wordt vrijgemaakt dat onder het gebouw ligt opgesloten, concentraties aan Per namen na opstarten van de grondwatersanering toe tot 90.000 µg/l. Nalevering is nu gestopt en afbraak verloopt gestaag. Infiltratie van grondwater in het zeer fijnzandig watervoerende pakket verloopt zeer moeizaam.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T12:42:08+00:00