Den Haag (W. Royaardsplein): VOCl’s ***

Den Haag (W. Royaardsplein): VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand en daarnaast gelaagde bodem: klei/veen
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 245.000 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
Per concentratie 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95%
Saneringsdoel bereikt? Ja, voor 2 lagen in het brongebied.
Nee, de pluimzone is nog niet gesaneerd
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
VC startconcentratie: 5.700 µg/l; eindconcentratie: 2,5 µg/l
Duur actieve saneringsfase: juni 2006 tot juni 2011
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet opgestart.

Toegevoegde rapporten:
referentieproject wr den haag 2010.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Den Haag (W. Royaardsplein): VOCl’s ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer G.B.J. Borggreve
Postadres: Postbus 6280
7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053-4614905
Emailadres: g.borggreve@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Willem Royaardsplein te Den Haag, provincie Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: TCE-concept toegepast voor de bovengrondse kweek van de dehalococcoides ethenogenes
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde anaërobe afbraak als beste optie voor het afbreken van VOCl’s in het grondwater, is als meest logische saneringsvariant in de bebouwde omgeving

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 245.000 m3
Diepte verontreiniging: 20 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand en daarnaast gelaagde bodem: klei/veen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,4 m/km
17 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
Per concentratie 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95%
Is het saneringsdoel bereikt? Ja, voor 2 lagen in het brongebied.
Nee, de pluimzone is nog niet gesaneerd
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
VC startconcentratie: 5.700 µg/l; eindconcentratie: 2,5 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: juni 2006 tot juni 2011
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet opgestart.

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Gemeente Den Haag
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: NTP Milieu Enschede
Saneringsonderzoek: Royal Haskoning / Witteveen en Bos
Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
Contact informatie van betrokkenen: De heer G. Borggreve
NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Verspreiding van substraat en toegevoegde bacteriën, t.b.v. gestimuleerde afbraak, naar het diepere grondwater wordt belemmerd door een slecht doorlatende laag op een diepte van 8 tot 9 m -mv. Zodoende is in het brongebied de locatie boven deze laag wel gesaneerd binnen twee jaar na aanvang, echter in de laag van 9-12 m-mv stagneert de voortgang. De sanering van de pluimzone stagneert doordat er beneden de GLG (Gemiddeld laagst gemeten grondwaterstand) geen grondwater meer mag worden onttrokken hetgeen in de praktijk vaak blijkt voor te komen. Hierdoor staat het onttrekkingssysteem vaker uit of kan er minder grondwater onttrokken en weer geïnfiltreerd worden.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T21:24:36+00:00