Dordrecht:THF; ISCO en aeroob gestim. biologische afbraak

Dordrecht:THF; ISCO en aeroob gestim. biologische afbraak

Samenvatting

Project naam: Dordrecht:THF; ISCO en aeroob gestim. biologische afbraak
Casus ingediend door: ARCADIS Nederland BV
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
Nazorg noodzakelijk? Ja, na afronding van de sanering in het brongebied resteren nog lage concentraties, waarvan het verloop momenteel gemonitord wordt.
Behandelde verontreiniging: THF (Tetrahydrofuraan)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 16.000 m3
Saneringsdoel: Vrachtverwijdering 90 %
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Verontreiniging THF startconcentratie 1.410.000 µg/l, eindconcentratie: 2.600 µg/l
totale vracht start: 670 kg, totale vracht eind 2 kg
Duur actieve saneringsfase: 13/04/2009 tot 31/12/2010 (in fasen uitgevoerd)
Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Dordrecht: THF; ISCO en aeroob gestim. biologische afbraak
Casus ingediend door: ARCADIS Nederland BV
Contactpersoon: Tessa Pancras
Postadres: Postbus 673, 7300 AR Apeldoorn
Telefoonnummer: +31555815999
Emailadres: tessa.pancras@insitu.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Dordrecht, Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk proefsanering met stimuleren biologische afbraak
Nazorg noodzakelijk? Ja, na afronding van de sanering in het brongebied resteren nog lage concentraties, waarvan het verloop momenteel gemonitord wordt.
Motivatie voor keuze techniek: In het grondwater onder het terrein van een chemieproducent in Dordrecht is een verontreiniging met tetrahydrofuraan (THF) vastgesteld. Samen met de klant is ARCADIS op zoek gegaan naar een betere en snellere saneringsmethode dan het jarenlang oppompen en zuiveren van het grondwater. Op basis van literatuuronderzoek, kennis van de opdrachtgever en onderbouwende laboratoriumproeven is een speciale technologie ontwikkeld op basis van Fentons reactie. Bij deze reactie ontstaan de afbraakproducten (onschuldige) koolzuurgas en water. Uit de pilotsanering blijkt dat THF met deze aanpak goed wordt afgebroken. Vervolgens is de verontreiniging met deze technologie gesaneerd. In het grondwater onder het terrein een chemieproducent in Dordrecht is een verontreiniging met tetrahydrofuraan (THF) vastgesteld. Samen met de klant is ARCADIS op zoek gegaan naar een betere en snellere saneringsmethode dan het jarenlang oppompen en zuiveren van het grondwater. Op basis van literatuuronderzoek, kennis van de opdrachtgever en onderbouwende laboratoriumproeven is een speciale technologie ontwikkeld op basis van Fentons reactie. Bij deze reactie ontstaan de afbraakproducten (onschuldige) koolzuurgas en water. Uit de pilotsanering blijkt dat THF met deze aanpak goed wordt afgebroken. ARCADIS kreeg vervolgens opdracht om de verontreiniging met deze technologie te sanering. De full-scale sanering van het brongebied is in 2010 afgerond.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: THF (Tetrahydrofuraan)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 16.000 m3
Diepte verontreiniging: 5 m–mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 0,003 m/m

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Vrachtverwijdering 90 %
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Verontreiniging THF startconcentratie 1.410.000 µg/l, eindconcentratie: 2.600 µg/l
totale vracht start: 670 kg, totale vracht eind 2 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 13/04/2009 tot 31/12/2010 (in fasen uitgevoerd)
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 410.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Industrie
Aannemer: ARCADIS Nederland BV / In-Situ Technieken
Saneringsplan: ARCADIS Nederland BV / In-Situ Technieken (plan van aanpak – zorgplicht)
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Zuid Holland

Aanvullende informatie

Lessons learned: Vanuit de eigenschappen van de stof, de kennis van de opdrachtgever en de mogelijkheden op de locatie is de juiste saneringsaanpak opgezet, waarbij een stapsgewijze aanpak en reageren op metingen in het veld samen resulteren in de juiste aanpak.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T22:03:28+00:00