Loading...

Waarom SOILECTION?

Waarom SOILECTION? 2018-01-16T14:35:40+00:00

Soilection is ook HIP !
In situ saneringstechnieken bieden grote kansen voor de bodemsanering. Ze zijn in veel gevallen kosteneffectief  en leiden tot weinig verstoring van de activiteiten op de saneringslocatie. Ondanks deze voordelen vindt voldoende brede inzet van in-situ saneringstechnieken nog niet plaats in Nederland en in de rest van Europa vanwege een aantal technische en procesmatige knelpunten. Het Holland In-situ Proeftuin (HIP) programma is in gang gezet om de knelpunten rondom in-situ saneringen weg te nemen en het vertrouwen van de markt in in-situ technieken te vergroten. Het HIP-programma bestaat uit drie onderdelen: De pilot-programma’s HIP-Proces en HIP-Techniek en de ontwikkeling van het beslissingsondersteunend instrument SOILECTION. Binnen de pilotprogramma’s worden knelpunten opgelost en kennishiaten opgevuld. Daarnaast leiden de pilotprojecten tot demonstratie van succesvolle in-situ technieken.