Cranendonck (Zinkaswegen De Kempen): cadmium, zink, lood, arseen en koper

Cranendonck (Zinkaswegen De Kempen): cadmium, zink, lood, arseen en koper

Samenvatting

Casus ingediend door: ARCADIS Nederland BV
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: geen
Nazorg noodzakelijk? Ja, contractueel onderhoud voor 10 jaar
Behandelde verontreiniging: Cadmium, zink, lood, arseen en koper: verontreiniging door zinkassen van plaatstelijke industrie.
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 2500 m3
Saneringsdoel: Geen emissie naar omgeving
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Duur actieve saneringsfase: 08/09/2009 tot 30/10/2009
Duur passieve saneringsfase: Tot 2019

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Cranendonck (Zinkaswegen De Kempen): cadmium, zink, lood, arseen en koper
Casus ingediend door: ARCADIS Nederland BV
Contactpersoon: De heer Joan Ligtenberg
Postadres: Postbus 673, 7300 AR Apeldoorn
Telefoonnummer: +31 55 5815999
Email-adres: joan.ligtenberg@arcadis.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Cranendonck, Noord-Brabant
(toekomstig) gebruik locatie: Wegen in landelijke gebied
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

In situ saneringstechniek:
Toelichting techniek: Immobilisatie: met een in situ bewerking (freestechniek) is het wegprofiel met metalen verontreiniging gemengd met cement (verhardingscomponent) en een speciale toeslagstof die uitloging van de metalen voorkomt.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, contractueel onderhoud voor 10 jaar
Motivatie voor keuze techniek: De landelijke wegen in de Kempen zijn vervuild met zinkas. Het Projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen wil de zinkas en omliggende verontreinigde grond laten verwijderen en laten mengen met stoffen die metalen kunnen binden en vastleggen in de grond. ARCADIS voert een innovatieve proefsanering uit in de gemeente Cranendonck. Het betreft een functiegerichte sanering in combinatie met herinrichting van de betreffende weg. De zinkas en verontreinigde grond worden (in situ) geïmmobiliseerd door toepassing van het product ImmoCem. Het geïmmobiliseerde materiaal is geschikt als verharding en voldoet aan de civieltechnische eisen van een landelijke weg. Na de aanleg is ARCADIS 10 jaar verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Cadmium, zink, lood, arseen en koper: verontreiniging door zinkassen van plaatstelijke industrie.
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 2500 m3
Diepte verontreiniging: 0.5 m-mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Onverzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Geen emissie naar omgeving
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 08/09/2009 tot 30/10/2009
Periode uitvoering passieve saneringsfase: Tot 2019
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 50.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 360.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Actief Bodem beheer de Kempen
Aannemer: Arcadis Nederland BV
Saneringsplan: Geofox Lexmond
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Noord Brabant
Contact informatie van betrokkenen: Joan Ligtenberg 06 50736615

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-07T19:19:39+00:00