Verbeteren fysische grondeigenschappen

Verbeteren fysische grondeigenschappen 2017-10-22T14:58:41+00:00

Gronddichting met BioSealing
BioSealing is een methode om grondwaterlekkages te herstellen in waterremmende constructies en natuurlijke grondlagen. Bodemeigen bacteriën vormen de basis van deze zelfzoekende en duurzame methode. Door de stimulatie van microbiële groei in de bodem worden de poriën verstopt, wat resulteert in een afname van de hydraulische conductiviteit van de bodem.

Toepassingsmogelijkheden:
Laboratoriumonderzoek en veldexperimenten hebben aangetoond dat BioSealing een succesvolle methode is voor het dichten van ondergrondse lekkages met name voor de volgende situaties:

 • lekkages in damwanden, of in klei en veenlagen
 • afdichten van wellen, voor vermindering van zout kwelwater
 • aardedammen afdichten, met focus op waterkracht centrales.

Klik hier voor meer informatie.

Grondversterking met BioGrout
BioGrout is een duurzame methode om met behulp van micro-organismen zand en grind te versterken. In de bodem aanwezige bacteriën worden gestimuleerd, door het injecteren van nutriënten, om calcietkristallen te vormen. Deze kristallen vormen bruggen tussen de zandkorrels, waardoor de sterkte en stijfheid van het zandpakket toeneemt.

Toepassingsmogelijkheden:
Onderzoek heeft aangetoond dat BioGrout een succesvolle methode is voor het versterken van grond bij:

 • grindversterking bij HDD (gedemonstreerd)
 • piping preventie (dijkversterking)
 • sandcontrol (versterking van losgepakte formaties bij olie-/gasputten)

Potentieel ook bij:

 • zettingsvloeiing en rivierbescherming
 • weg- en spoorwegbeheer

Nieuwe generaties BioGrout worden ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie.

Versterkt Sediment
Versterkt Sediment is een goedkope, eenvoudige en snel toepasbare techniek waarbij vrijkomende baggerspecie wordt versterkt door toevoeging van secundaire (bouw)materialen en/of primaire bindmiddelen. Het proces vindt op locatie plaats via mixed in place techniek. Het Versterkte Sediment kan direct als bouwmateriaal toegepast worden en is snel (uren) na verwerking reeds beloopbaar.

Versterkt Sediment kan toegepast worden in de volgende (droge en natte) GWW-toepassingen (aanleg van):

 • waterkeringen, polder- en boezemkaden, compartimenteringsdijken
 • kribben, strekdammen, golfbrekers en oever- en bodembeschermingen
 • onder- en boven afdichtingen van (onderwater)depots
 • wegen, geluidswallen
 • golfterreinen, begraafplaatsen en andere grondconstructies
 • natuurvriendelijke oevers, eilanden in plassen in kader van natuurontwikkeling

Klik hier voor meer informatie over versterkt sediment.
Klik hier voor informatie over een praktijkproef bij de dijkversterking bij Hoedekenskerke

Versterkt Veen
Versterkt Veen is een techniek waarbij van veen een lichtgewicht natuurlijk funderingsmateriaal gemaakt wordt. Het veen wordt bij deze toepassing direct als ingangsmateriaal toegepast en wordt dus onderdeel van de aan te brengen bouwstof.

Versterkt Veen kan worden toegepast voor (aanleg van):

 • lichtgewicht funderingsmateriaal bij aanleg van wegen
 • lichtgewicht ophoogmateriaal
 • afdichtende verticale wanden in veenrijke gronden
 • stabilisatie van veendijken

Klik hier voor een filmpje over versterkt veen.
Met dit concept is in 2011 de InfraTech Innovatieprijs (vakjury) gewonnen.