Techniek beschrijving

Het injecteren van een molecuul met een polaire en apolaire zijde, waardoor de oplosbaarheid wordt verhoogd van stoffen in het water, hierdoor kan de verontreiniging versneld via de waterfase worden afgepompt

Toepasbaarheid
Deze techniek is toepasbaar voor slecht in water oplosbare verontreinigingen, zoals minerale olie, PAK, CVOC en pesticiden. De techniek kan zowel in de verzadigde als onverzadigde zone worden toegepast en heeft een redelijk doorlatend tot goed doorlatende bodem nodig. Surfactant flushing wordt toegepast op de bron van de verontreiniging. De techniek wordt vaak gecombineerd met pump& treat en bioremediatie.
Opmerkingen
De tijdsduur van deze techniek is enkele weken tot maanden. De verstoring van de locatie is laag. De onttrokken vloeistofstroom dient echter wel bovengronds gezuiverd te worden.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl