Techniek beschrijving

Lucht wordt onder druk (perslucht) in de bodem gebracht met behulp van filters die onder de grondwaterspiegel zijn aangebracht. Hierdoor worden vluchtige verontreinigingen ‘gestript’ d.w.z. ze worden met de ingebrachte luchtbelletjes meegenomen naar de onverzadigde zone: In Situ Air Sparging. Omdat ook de aerobe afbraak wordt gestimuleerd, kan bij afbreekbare verontreinigingen tevens worden gekozen voor een lage luchttoevoer gericht op het verhogen van de zuurstofconcentratie in het grondwater (Biosparging).

Toepasbaarheid
Persluchtinjectie wordt, als Air Sparging / Stripping toegepast voor vluchtige verbindingen met een dampspanning van tenminste 100 N/m2, of een Henry Coëfficiënt van 0,01 zoals olieverontreinigingen met een ketenlengte korter dan C12, aromaten en chloorethenen of in de vorm van Biosparging op andere aëroob afbreekbare organische stoffen. Persluchtinjectie is toepasbaar in zowel de verzadigde als de onverzadigde zone. De doorlatendheid (meer dan 0,5 m/dag) van de bodem, de bodemopbouw (kleine actieradius in heterogene bodems), de bodemmatrix (i.v.m. bijv. ijzeroxidatie met verstopping van filters) en het organisch stofgehalte (trage desorptie, oxidatie van veen) zijn bij deze techniek van groot belang. De techniek is zowel voor de bron als de pluim toepasbaar. Persluchtinjectie wordt vaak gecombineerd met grondwateronttrekking en bodemluchtextractie. Bij Air Sparging of Stripping is bodemluchtextractie in principe altijd nodig.
Opmerkingen
Afhankelijk van het type verontreiniging, omvang en de bodemeigenschappen kan deze techniek maanden tot decennia duren. De verstoring van de locatie is over het algemeen laag. Wel is het bij het onttrekken van lucht nodig om een luchtzuivering op de locatie toe te passen.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl