Techniek beschrijving

Bij in-situ metaalprecipitatie wordt een mobiele (zware) metaalverontreiniging geïmmobiliseerd in de bodem door middel van het inbrengen van substraten in het watervoerende pakket. De verontreiniging kan zowel door chemische als biologische processen worden geprecipiteerd.

Toepasbaarheid
In situ metaalprecipitatie wordt toegepast voor zware metalen, zoals zink, nikkel, chroom en cadmium. ISMP is toepasbaar in de verzadigde zone. De bodem moet redelijk tot goed doorlatend zijn. De bindingscapaciteit van de bodem is belangrijk, deze is afhankelijk van de samenstelling van de bodem (organisch stof, lutum en ijzer- en aluminiumoxiden) en de pH. Deze situatie moet stabiel zijn en blijven, zodat de geprecipiteerde metalen niet meer in oplossing kunnen komen. De techniek kan alleen toegepast worden op de pluim. In situ metaalprecipitatie zou in combinatie met grondwateronttrekking kunnen worden uitgevoerd, om de verspreiding van de verontreiniging in de pluim beter te kunnen beheersen en om de verspreiding van het toegediende substraat door de verontreinigde bodem te stimuleren. Een andere combinatie is het precipiteren door middel van een reactief scherm.
Opmerkingen
De tijdsduur van deze techniek is geheel afhankelijk van de omvang van de verontreiniging en of de bron nog nalevert of niet. De tijdsduur varieert van enkele maanden tot vele jaren. De verstoring van de locatie is laag.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl