Techniek beschrijving

Bij elektroreclamatie worden stoffen, die in het grondwater aanwezig zijn als ionen of geladen deeltjes, onder invloed van een elektrisch veld door de bodem getransporteerd. Vooral bij gebruik van gelijkspanning, waarbij positief geladen deeltjes zich in de richting van de negatieve elektroden verplaatsen en omgekeerd, speelt het transportproces een grote rol.
Bij gebruik van wisselspanning wordt de bodem hoofdzakelijk verwarmd, waardoor de beschikbaarheid van de verontreiniging vergroot wordt. Daarnaast kan de biologische activiteit worden bevorderd door de temperatuurtoename.
De gemobiliseerde verontreiniging wordt met behulp van pump & treat of via bodemluchtextractie verwijderd, maar kan soms ook gecombineerd worden met natuurlijke en gestimuleerde natuurlijke afbraak.

Toepasbaarheid
Elektroreclamatie kan worden toegepast voor vluchtige organische verontreinigingen (met wisselspanning) en zware metalen (met gelijkspanning). De techniek is toepasbaar voor zowel de verzadigde als onverzadigde zone, en in een slecht tot goed doorlatende bodem. Elektroreclamatie kan zowel voor de bron als voor de pluim worden toegepast, maar is in de praktijk vanwege het intensieve karakter meestal alleen rendabel voor brongebieden met slecht doorlatende lagen die niet op een andere manier te behandelen zijn.
Opmerkingen
De saneringsduur varieert van enkele maanden tot enkele jaren. De verstoring van de locatie is hoog. Er is een stroomgenerator vereist, er is een intensief net van elektrodes nodig en het terrein moet worden afgezet met een hek vanwege het optreden van potentiaalverschillen in de bodem.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde cases:
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl