Innovatieve monitoring

Innovatieve monitoring 2017-10-22T14:55:07+00:00

Detectie en stimuleren biologische afbraak van MtBE
Ontwerp kosteneffectieve strategieën voor sanering (monitoren en stimuleren van natuurlijke afbraak) van met MtBE verontreinigd grondwater met behulp van moleculaire analyses (DNA) en chemische monitoringstechnieken.

De monitoringstechnieken (stabiele isotopenanalyses en muleculaire analyses) zijn gevalideerd en zijn toepasbaar. Voor het beslissingsondersteunende instrument is aanvullende validatie met velddata nodig.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe moleculaire (DNA) analyses beschikbaar
Moleculaire analyses geven inzicht in de aanwezigheid en activiteit van microorganismen.

De analyses worden onder andere ingezet om de afbraak van verontreinigingen te monitoren.

Klik hier voor het overzicht van beschikbare analyses.
Klik hier voor een toelichting op de toepassingsmogelijkheden van moleculaire analyses.