Innovatie sanering

Innovatie sanering 2017-10-22T14:56:23+00:00

Akoestisch gestimuleerde oplossing en/of mobilisatie van puur product

Een akoestisch signaal wordt de bodem in gezonden met als doel het beïnvloeden van puur product in de bodem ter bevordering van de sanering van puur product (bijvoorbeeld minerale olie of zaklagen VOCl). De techniek is gevalideerd in laboratoriumstudies. Tijdens twee veldtesten (HIP-pilot met aannemer HMVT) zijn effecten van akoestische signalen op zowel zak- als drijflagen aangetoond. Momenteel (november 2011) ondersteunt Deltares het ontwerp van een veldproef in Denemarken.

Toepassingsmogelijkheden:

  • Gerichte toepassing van akoestische signalen.
  • Wanneer akoestische signalen toch al te verwachten zijn als gevolg van boorwerkzaamheden, kan het effect van akoestische stimulatie benut worden door de werkzaamheden slim te timen en ruimtelijk in te zetten.

Klik hier voor meer informatie.

Inzet natuurlijke energie bronnen bij bodemsanering

Het combineren van duurzame energie met “traditionele in situ bodemsanering”.

Voor het verwarmen van de bodem wordt zonne-energie gebruikt. Daarnaast worden alternatieve energiebronnen  (zonne- en windenergie) gebruikt als energievoorziening voor de benodigde energie van het in-situsysteem.

Op dit moment (April 2013) wordt een project in Bilthoven door HMVT uitgevoerd. Het project is gestart in mei 2012 en loopt tot mei 2016. De eerste resultaten zijn belovend:

Het is mogelijk de temperatuur van de bodem op te warmen met behulp van zonne-energie tot een temperatuur van ca. 20 graden. Na verdere optimalisatie verwachten we nog hogere temperaturen te kunnen bereiken. Het is daarnaast gelukt een zelf supporting systeem in te zetten voor bodemsanering.