Zwolle (Dellen Wuyts): VOCl’s *

Zwolle (Dellen Wuyts): VOCl’s *

Samenvatting

Casus ingediend door: HMVT
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
Nazorg noodzakelijk?
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), met name PER
Medium verontreiniging: Grond/puur product Grondwater
Omvang verontreiniging:
Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
Per concentratie: 10 µg/l
Tri concentratie: 130 µg/l
Cis concentratie: 5 µg/l
VC concentratie: 1,25 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, het project loopt nog en veel meer vracht aanwezig.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
VOCl startconcentratie: 7.650 µg/l
Duur actieve saneringsfase: 01/12/2003 tot heden
Duur passieve saneringsfase: 1/12/2003 tot heden.

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Zwolle (Dellen Wuyts): VOCl’s *
Casus ingediend door: HMVT
Contactpersoon: Ted Vendrig
Postadres: Postbus 174, 6710BD Ede
Telefoonnummer: 0318 – 624 624
Email-adres: info@hmvt.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Zwolle
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Fenton’s Reagens.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk?
Motivatie voor keuze techniek:

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), met name PER
Medium verontreiniging: Grond/puur product Grondwater
Omvang verontreiniging:
Diepte verontreiniging:

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone Onverzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
Per concentratie: 10 µg/l
Tri concentratie: 130 µg/l
Cis concentratie: 5 µg/l
VC concentratie: 1,25 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, het project loopt nog en veel meer vracht aanwezig.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
VOCl startconcentratie: 7.650 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/12/2003.
Periode uitvoering passieve saneringsfase: 1/12/2003.

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer:
Saneringsplan:
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag:
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T14:14:58+00:00