Zedelgem (Belgie): VOCL

Zedelgem (Belgie): VOCL

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Land: België
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: >500.000 m3
Saneringsdoel: Eindconcentratie: Dichloorethaan 60 ug/l; Dichloorethenen 100 ug/l; Vinylchloride 10 ug/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, maar de uitvoering is wel beschikt omdat een aanzienlijke volumereductie is bereikt en het risico is verlaagd.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Dichloorethenen: startconcentratie 540 µg/l; eindconcentratie 210 µg/l
Dichloorethaan: startconcentratie 2700 µg/l; eindconcentratie 87 µg/l
Vinylchloride: startconcentratie 57 µg/l; eindconcentratie 72 µg/l
Duur actieve saneringsfase: 01/07/2006 tot 22/07/2010
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode: 01/01/2009 tot 01/01/2010
Toegevoegde rapporten:
belgie_conformiteitsverklaring ovam.pdf
bsw jimco_zedelgem_eindevaluatieonderzoek_- bijlagen deel 1.pdf
bsw jimco_zedelgem_eindevaluatieonderzoek_- bijlagen deel 2.pdf
bsw jimco_zedelgem_eindevaluatieonderzoek_- bijlagen deel 3.pdf
bsw jimco_zedelgem_eindevaluatieonderzoek_-rapport.pdf

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Zedelgem (Belgie): VOCL
Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Contactpersoon: Yvo Veenis
Postadres: Postbus 12115 3004 GC ROTTERDAM
Telefoonnummer:
Email-adres: yve@gtbv.nl

Lokatie

Land: België
Plaatsnaam/region/provincie: Zedelgem (Vlaanderen, Belgie)
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van een P&T sanering van een VOCL verontreiniging in drie watervoerende lagen: 9-11, 14-16 en 21-25 m-mv. De verontreiniging bevond zich in een in bedrijfzijnde houtopslag en houtbewerkingsbedrijf, die geen hinder van de werkzaamheden mocht ondervinden.
80% van de filters zijn inpandig geplaatst en tot een diepte van 25 meter. Het leidingwerk is inpandig zowel ondergronds als bovengronds (op 7 meter hoogte aan het dak) gemonteerd. Het vrijkomende water is gereinigd in een waterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 25 m3/uur. De installatie bestond uit een OWAS en een striptoren met nageschakelde actiefkoolfiltratie voor de behandeling van de vrijgekomen lucht.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Door een studiebureau is een saneringsafweging gemaakt tussen verschillende saneringstechnieken. Gezien de grote omtvang van de verontreiniging, de verschillende dunne watervoerende lagen en de beperkte verontreinigingsvracht, is gekozen voor een pump+treat variant om hiermee een zo groot mogelijke invloedszone te creëren.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: >500.000 m3
Diepte verontreiniging: 25 [m-mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: <0,01 m/dag, geschat op basis van bodemopbouw
Stroomsnelheid of verhang grondwater: nihil

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Eindconcentratie: Dichloorethaan 60 ug/l; Dichloorethenen 100 ug/l; Vinylchloride 10 ug/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, maar de uitvoering is wel beschikt omdat een aanzienlijke volumereductie is bereikt en het risico is verlaagd.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Dichloorethenen: startconcentratie 540 µg/l; eindconcentratie 210 µg/l
Dichloorethaan: startconcentratie 2700 µg/l; eindconcentratie 87 µg/l
Vinylchloride: startconcentratie 57 µg/l; eindconcentratie 72 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/07/2006 tot 22/07/2010
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode: 01/01/2009 tot 01/01/2010
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 530.000,- excl. omzetbelasting
Totale kosten actieve saneringsfase: € 0,- excl. omzetbelasting

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Jimco N.V.
Aannemer: Groundwater Technology BV
Saneringsplan: Ecorem/ABO
Saneringsonderzoek: Ecorem/ABO
Bevoegd gezag: OVAM
Contact informatie van betrokkenen: Groundwater Technology BV

Aanvullende informatie

Lessons learned: Monitoring op locatiegrens bovenstrooms helpt om aantrekken van bovenstroomse verontreinigingen te signaleren.
Opmerkingen: Deze sanering is in zeer druk begaanbaar houtverwerkingsbedrijf waarbij in samenspraak met eigenaar werkzaamheden zijn uitgevoerd met minimale hinder. Het project is aan GT gegund op basis van de vaste aanneemsom tot en met goedkeuring Bevoegd Gezag (‘lump sum to closure’).

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T14:05:44+00:00