Weesp In situ chemische reductie VOCl ***

Weesp In situ chemische reductie VOCl ***

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige aromatiosche koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging:
Grond/puur product
Grondwater
Omvang verontreiniging: 500 m3
Saneringsdoel: Nazorgloze stabiele eindsituatie zonder verplichting tot monitoring
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Perchlooretheen: startconcentratie 7800, eindconcentratie <0,1 ug/l totale vracht start 22,5 eind 0 kg
Trichlooretheen: startconcentratie 13000, eindconcentratie <0,2 ug/l totale vracht start 16 eind 0 kg
Dichlooretheen: startconcentratie 16000, eindconcentratie 0,37 ug/l totale vracht start 11 eind 0 kg
Vinylchloride: startconcentratie 5600, eindconcentratie <0,02 ug/l totale vracht start 2,2 eind 0 kg
Duur actieve saneringsfase: 13-09-2010 tot 21-09-2010
Duur passieve saneringsfase:
Passieve fase is afgerond, looptijd van 13-09-2010 tot 21-08-2013
Toegevoegde rapporten:
weesp flyer.pdf
weesp ontwerpbeschikking.pdf
weesp saneringsplan.pdf
weesp voortgangsrapportage nr 6.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Weesp In situ chemische reductie VOCl ***
Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Contactpersoon: Eric de Zeeuw
Postadres: Postbus 12115 3004 GC ROTTERDAM
Telefoonnummer:
Email-adres: eze@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Weesp (Noord Holland)
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Er is een mengsel van micro-deeltjes nulwaardig ijzer, organische substraat en water geïnjecteerd in totaal zo’n 35 injectiepunten met dieptes variërend van 2,5 tot 7 m. Met het geïnjecteerde ijzer wordt snel een proces van chemische reductie op gang gebracht, waardoor de VOCl verontreiniging chemisch afbreekt. Het organisch substraat voorziet bacteriën van de benodigde koolstof, waardoor de volledige anaërobe biologische afbraak van de VOCl’s wordt gestimuleerd. Door beide processen ontstaan uiteindelijk alleen onschuldige eindproducten in het grondwater zoals etheen, etheen, chloride en opgelost ijzer.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek:
Een chemische wasserij in een historisch pand in het centrum van Weesp heeft de bodem en het grondwater verontreinigd. Van nature breekt de verontreiniging (Per, Tri) heel langzaam af tot CIS, VC en etheen. De eigenaar wil af van een ‘eeuwigdurende’ monitoring.
De adviseur van de klant concludeert na gedegen onderzoek dat de verontreiniging niet kosteneffectief te saneren is. De ondergrond bestaat vooral uit silt, klei en wat veen, waardoor de verontreiniging nauwelijks verspreidt. De klant, een belegger in onroerend goed, wil op korte termijn af van de monitorings¬verplichting en is bereid daarvoor geld te investeren. Om het monitoren op korte termijn te kunnen beëindigen, zijn maatregelen nodig. Die zijn niet eenvoudig te realiseren:
• De ondergrond is erg gevoelig voor zetting: het pand (en belendende percelen) staat op staal gefundeerd waardoor zetting van de bodem tot schade zal leiden;
• Grondwater onttrekken is vrijwel onmogelijk. Bovendien, door de geringe doorlatendheid van de bodem zal een onttrekking ook nauwelijks effect hebben op de verontreiniging;
• De locatie is dicht bebouwd, onder de straat liggen veel kabels en leidingen en het publiek in de winkelstraat mag niet gehinderd worden
De injectie zelf duurt 2 weken, daarna is er geen activiteit meer op locatie nodig.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging:
Grond/puur product
Grondwater
Omvang verontreiniging: 500 m3
Diepte verontreiniging: 7 m -mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid:
<0,01 m/dag
Geschat op basis van bodemopbouw
Stroomsnelheid of verhang grondwater: Nihil

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Nazorgloze stabiele eindsituatie zonder verplichting tot monitoring
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Perchlooretheen: startconcentratie 7800, eindconcentratie <0,1 ug/l totale vracht start 22,5 eind 0 kg
Trichlooretheen: startconcentratie 13000, eindconcentratie <0,2 ug/l totale vracht start 16 eind 0 kg
Dichlooretheen: startconcentratie 16000, eindconcentratie 0,37 ug/l totale vracht start 11 eind 0 kg
Vinylchloride: startconcentratie 5600, eindconcentratie <0,02 ug/l totale vracht start 2,2 eind 0 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 13-09-2010 tot 21-09-2010
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Passieve fase is afgerond, looptijd van 13-09-2010 tot 21-08-2013
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 11.000
Totale kosten actieve saneringsfase: € 35.000

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Dubbel R Projectontwikkeling BV
Aannemer: Groundwater Technology BV
Saneringsplan: Groundwater Technology BV
Saneringsonderzoek: Groundwater Technology BV
Bevoegd gezag: Provincie Noord-Holland
Contact informatie van betrokkenen: Groundwater Technology BV

Aanvullende informatie

Lessons learned:
CO2 footprint is ‘negatief’ Dat wil zeggen: met deze saneringsmethode wordt netto CO2 in de bodem vastgelegd
Opmerkingen:
Deze sanering is in zeer dicht bebouwd gebied, in een drukke winkelstraat, uitgevoerd zonder enige hinder voor het publiek of de omwonenden

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T13:52:59+00:00