Wassenaar (Langstraat): VOCl’s**

Wassenaar (Langstraat): VOCl’s**

Samenvatting

Project naam: Wassenaar (Langstraat): VOCl’s**
Casus ingediend door: BAM Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstofen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 45.000 m3
Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
per concentratie 10 μg/l
tri concentratie 143 μg/l
cis concentratie 5 μg/l
vc concentratie 1,25 μg/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, monitoring passieve saneringsfase vindt plaats na toediening protamylasse.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Per startconcentratie: 3000 μg/l; eindconcentratie: 150 μg/l
Tri startconcentratie: 2200 μg/l; eindconcentratie: 83 μg/l
Cis startconcentratie: 110 μg/l; eindconcentratie: 39 μg/l
VC startconcentratie: 1,25 μg/l; eindconcentratie: 0,49 μg/l
Duur actieve saneringsfase: 22/08/2005 tot 2008
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 2008 tot 2010.

Toegevoegde rapporten:
in situ sanering in wassenaar.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Wassenaar (Langstraat): VOCl’s**
Casus ingediend door: BAM Milieu
Contactpersoon: dhr. ing. I.R. Cornelissen
Postadres: Postbus 85, 3370 AB
Telefoonnummer: 0184-676847
Email-adres: info@bammilieu.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Wassenaar, Zuid-Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Periodieke onttrekking en infiltratie.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Uitvoerbaarheid en aanwezigheid bebouwing en bouwplannen, conventionele technieken werden beschouwd als vergelijkbaar kosteneffectief. Gestimuleerde biologische afbraak dient als terugvalscenario.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 45.000 m3
Diepte verontreiniging: 12 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van literatuur
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
per concentratie 10 μg/l
tri concentratie 143 μg/l
cis concentratie 5 μg/l
vc concentratie 1,25 μg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, monitoring passieve saneringsfase vindt plaats na toediening protamylasse.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Per startconcentratie: 3000 μg/l; eindconcentratie: 150 μg/l
Tri startconcentratie: 2200 μg/l; eindconcentratie: 83 μg/l
Cis startconcentratie: 110 μg/l; eindconcentratie: 39 μg/l
VC startconcentratie: 1,25 μg/l; eindconcentratie: 0,49 μg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 22/08/2005 tot 2008
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 2008 tot 2010

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Vastgoedontwikkelaar
Aannemer: BAM Milieu
Saneringsplan: Geofox-Lexmond
Saneringsonderzoek: Geofox-Lexmond
Bevoegd gezag: Provincie Zuid-Holland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Stagnatie bouw door faillissement bouwer, van te voren risico’s, gevolgen en aansprakelijkheid hieromtrent vastleggen.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T13:40:44+00:00