Venlo: VOCl’s en zink***

Venlo: VOCl’s en zink***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) Zink
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 75.000 m3
Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
Zn concentratie: 412 µg/l
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:

Duur actieve saneringsfase: 17/04/2007 tot 22/06/2007
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Toegevoegde rapporten:
referentieproject venlo 2010.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Venlo: VOCl’s en zink***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer W.J.M. Havermans
Postadres: Postbus 6280 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053-4614905
Email-adres: info@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Edisonstraat, Venlo, Limburg
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Metaal precipitatie in combinatie met gestimuleerde anaërobe afbraak als meest kosteneffectieve saneringsmaatregel

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) Zink
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 75.000 m3
Diepte verontreiniging: 12 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 3,4 m/km
25 m/dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
Zn concentratie: 412 µg/l
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:

Periode uitvoering actieve saneringsfase: 17/04/2007 tot 22/06/2007
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 292.500,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: ERM
Saneringsonderzoek: ERM
Bevoegd gezag: Gemeente Venlo
Contact informatie van betrokkenen: De heer W. Havermans NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Heterogeniteit in de bodem gaf andere verspreiding van geïnjecteerd substraat, dan verwacht.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T13:06:13+00:00