Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) Zink
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 75.000 m3
Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
Zn concentratie: 412 µg/l
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:

Duur actieve saneringsfase: 17/04/2007 tot 22/06/2007
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Toegevoegde rapporten:
referentieproject venlo 2010.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens
Project naam: Venlo: VOCl's en zink*** Casus ingediend door: NTP Milieu Contactpersoon: De heer W.J.M. Havermans Postadres: Postbus 6280 7503 GG Enschede Telefoonnummer: 053-4614905 Email-adres: info@ntp-enschede.nl
Lokatie
Land: Nederland Plaatsnaam/region/provincie: Edisonstraat, Venlo, Limburg (toekomstig) gebruik locatie: Industrie Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja
Techniek
Toelichting techniek: Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring Motivatie voor keuze techniek: Metaal precipitatie in combinatie met gestimuleerde anaërobe afbraak als meest kosteneffectieve saneringsmaatregel
Verontreiniging
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) Zink Medium verontreiniging: Grondwater Omvang verontreiniging: 75.000 m3 Diepte verontreiniging: 12 m –mv
Bodem
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens Stroomsnelheid of verhang grondwater: 3,4 m/km 25 m/dag
Resultaat, duur, kosten
Saneringsdoel: Te behalen eindconcentratie Zn concentratie: 412 µg/l Per concentratie: 20 µg/l Tri concentratie: 262 µg/l Cis concentratie: 10 µg/l VC concentratie: 2,5 µg/l Is het saneringsdoel bereikt? Ja Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Periode uitvoering actieve saneringsfase: 17/04/2007 tot 22/06/2007 Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Totale kosten passieve/nazorg fase: Totale kosten actieve saneringsfase: € 292.500,-
Betrokkenen
Probleemeigenaar: Aannemer: NTP Milieu Enschede Saneringsplan: ERM Saneringsonderzoek: ERM Bevoegd gezag: Gemeente Venlo Contact informatie van betrokkenen: De heer W. Havermans NTP Milieu
Aanvullende informatie
Lessons learned: Heterogeniteit in de bodem gaf andere verspreiding van geïnjecteerd substraat, dan verwacht. Opmerkingen:
Gerelateerde technieken en HIP-pilots