Veere (Neeltje Jans): Minerale olie***

Veere (Neeltje Jans): Minerale olie***

Samenvatting

Casus ingediend door: SITA Remediation B.V.
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Medium verontreiniging: Grond/puur product Grondwater
Omvang verontreiniging: 10.000 m3
Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
minerale olie concentratie: 1000 mg/kg
minerale olie concentratie: 600 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, de doelstelling is interventiewaarden met streven naar onder tussenwaarden. Voor het grondwater is de doelstelling gehaald, echter voor de grond plaatselijk niet. Gemiddeld bevinden de concentraties aan minerale olie zich wel onder de interventiewaarden en zijn met name de zwaardere niet mobiele fracties achtergebleven.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Concentratie minerale olie (max) startconcentratie: 26.000 mg/kg ; eindconcentratie: 7.400 mg/kg
totale vracht start: 8.673 kg; totale vracht eind: 3.655 kg

Concentratie minerale olie (max) startconcentratie: 360 µg/l; eindconcentratie: 40 µg/l
Duur actieve saneringsfase: 01/04/2005 tot 21/01/2008

Duur passieve saneringsfase:
Toegevoegde rapporten:
beschikking-neeltje jans.pdf
Evaluatierapport-Neeltje Jans.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Veere (Neeltje Jans): Minerale olie***
Casus ingediend door: SITA Remediation B.V.
Contactpersoon: Pim Vis
Postadres: Postbus 40221, 3504 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030 2470911
Email-adres: info@sitaremediation.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Neeltje Jans, Veere, Zeeland
(toekomstig) gebruik locatie: recreatie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Infiltratie van nutriënten via drains
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: De saneringslocatie is gelegen op een moeilijk toegankelijke dijk met uiteenlopende grondwaterstanden (3-11 m-mv), een heterogene bodemopbouw, een diffuus voorkomen van verontreinigingen. Vanwege de plaatselijke omstandigheden, op basis van oliekarakterisaties en de mogelijkheid voor aërobe afbraak (saneringsonderzoek) zijn de eerdergenoemde technieken gekozen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Medium verontreiniging: Grond/puur product Grondwater
Omvang verontreiniging: 10.000 m3
Diepte verontreiniging: 11 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: onbekend; locatie is op een dijk gelegen met grondwaterstanden variërend van 3 tot 11 m-mv

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Te behalen eindconcentratie
minerale olie concentratie: 1000 mg/kg
minerale olie concentratie: 600 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, de doelstelling is interventiewaarden met streven naar onder tussenwaarden. Voor het grondwater is de doelstelling gehaald, echter voor de grond plaatselijk niet. Gemiddeld bevinden de concentraties aan minerale olie zich wel onder de interventiewaarden en zijn met name de zwaardere niet mobiele fracties achtergebleven.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Concentratie minerale olie (max) startconcentratie: 26.000 mg/kg ; eindconcentratie: 7.400 mg/kg
totale vracht start: 8.673 kg; totale vracht eind: 3.655 kg

Concentratie minerale olie (max) startconcentratie: 360 µg/l; eindconcentratie: 40 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/04/2005 tot 21/01/2008

Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 223.500,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Rijkswaterstaat
Aannemer: SITA Remediation B.V.
Saneringsplan: Colsen B.V.
Saneringsonderzoek: Colsen B.V.
Bevoegd gezag: Provincie Zeeland
Contact informatie van betrokkenen: Wareco (nulonderzoek)

Aanvullende informatie

Lessons learned: Uit het saneringsonderzoek is gebleken dat aërobe afbraak in een zout milieu mogelijk is. Doordat bij de aanleg van de dijk in het verleden restmaterialen, asfalt en teerbrokken zijn gebruikt, komen de verontreinigingen zeer plaatselijk en zeer wisselend in de bodem voor. Vanwege dit gegeven is het niet uitvoerbaar gebleken om alle kleine hotspots te verwijderen. Om de saneringsdoelstelling te kunnen behalen, is uitgegaan van gemiddelde concentraties in de grond en is gedurende de sanering een oliekarakterisatie uitgevoerd om de mobiliteit van restverontreinigingen te kunnen inschatten. Op basis van kosteneffectiviteit en beperkte humane en ecologische risico’s is, na het uitvoeren van een stopproef , in overleg met het bevoegd gezag besloten de actieve sanering te beëindigen.
Opmerkingen: In december 2008 is een beschikking op het evaluatierapport verkregen. In maart 2009 is het systeem volledig verwijderd en het project opgeleverd.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T12:55:30+00:00