Utrecht Baanstraat; VOCl’s**

Utrecht Baanstraat; VOCl’s**

Samenvatting

Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 7200 m3
Saneringsdoel:
Vrachtverwijdering: 99,6%
Een ander doel van deze sanering is dat het een pilot is.
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
VOCL Verontreiniging totale vracht start: 340kg; totale vracht eind: 1 kg
Duur actieve saneringsfase: 01/05/02 tot 01/11/05

Duur passieve saneringsfase:
Toegevoegde rapporten:
bijlage case baanstraat utrecht.pdf

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Utrecht Baanstraat; VOCl’s**
Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Contactpersoon: M.J. Zwietink
Postadres: Postbus 10174 1301AD
Telefoonnummer: 036-51266422
Email-adres: m.zwietink@almere.mateboer.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Utrecht
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: C-Sparge Ozon
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, BLE (bodemlucht extractie) & grondwateronttrekking
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Motivatie voor keuze techniek: soort verontreiniging, bodemopbouw, bebouwing

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 7200 m3
Diepte verontreiniging: 15 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van een nader bodemonderzoeksrapport
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 2000 kD m2/dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Vrachtverwijdering: 99,6%
Een ander doel van deze sanering is dat het een pilot is.
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
VOCL Verontreiniging totale vracht start: 340kg; totale vracht eind: 1 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/05/02 tot 01/11/05

Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Mateboer Milieutechniek
Saneringsplan: Tauw B.V.
Saneringsonderzoek: Tauw B.V.
Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht
Contact informatie van betrokkenen: Dhr. M.J. Zwietink (PL) 036-5302410

 

Aanvullende informatie

Lessons learned: Door de combinatie van de mobiliserende werking van C-Sparge en juiste plaatsing van de grondwaterontrekking kan in korte tijd een zeer grote vrachtverwijdering gerealiseerd worden
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T12:28:46+00:00