Terneuzen: VOCl’s en zware metalen: gestimuleerd biologische anaerobe afbraak

Terneuzen: VOCl’s en zware metalen: gestimuleerd biologische anaerobe afbraak

Samenvatting

Casus ingediend door: A&G Milieutechniek bv
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aantonen dat na afronding geen verspreiding optreedt van (rest)verontreinigingen
Behandelde verontreiniging: VOCl en zware metalen
Toelichting: Per is het uitgangsprodukt. De afbraakprodukten Tri, Cis, VC zijn ook aanwezig
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 150.000 [m3]
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie;
Eindconcentratie
Per concentratie: 40 ug/l
Tri concentratie: 500 ug/l
CIia concentratie: 20 ug/l
VC concentratie: 5 ug/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, sanering is nog niet afgerond
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Per startconcentratie: 5000 ug/l
Tri startconcentratie: 250 ug/l
Cis startconcentratie: 250 ug/l
VC startconcentratie: <5 ug/l
Duur actieve saneringsfase: Maart 2001 tot eind 2009
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: vooralsnog eind 2009 tot onbekend.

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Terneuzen: VOCl’s en zware metalen: gestimuleerd biologische anaerobe afbraak
Casus ingediend door: A&G Milieutechniek bv
Contactpersoon: dhr. W. Boekholt
Postadres: Postbus 660
5140 AR Waalwijk
Telefoonnummer: 0416-344044 0416-344080

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Terneuzen/Zeeland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Circulatiesysteem met verticale infiltratie- en onttrekkingsfilters op 3 dieptes. Infiltratie van substraat (melasse) en nutriënten
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, voorafgaand aan de in situ-fase is de kern zover mogelijk verwijderd
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aantonen dat na afronding geen verspreiding optreedt van (rest)verontreinigingen
Motivatie voor keuze techniek: Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke saneringstechnieken (ontgraven en grondwateronttrekking) is gebleken dat deze technieken niet afdoende waren om de saneringsdoelstelling te halen. In overleg met de opdrachtgever is besloten om over te gaan op een in-situ sanering.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: VOCl en zware metalen
Toelichting: Per is het uitgangsproduct. De afbraakproducten Tri, Cis, VC zijn ook aanwezig
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 150.000 [m3]
Diepte verontreiniging: 24 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde en onverzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie;
Eindconcentratie
Per concentratie: 40 ug/l
Tri concentratie: 500 ug/l
CIia concentratie: 20 ug/l
VC concentratie: 5 ug/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, sanering is nog niet afgerond
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Per startconcentratie: 5000 ug/l
Tri startconcentratie: 250 ug/l
Cis startconcentratie: 250 ug/l
VC startconcentratie: <5 ug/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Maart 2001 tot vooralsnog eind 2009
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: vooralsnog eind 2009 tot onbekend.

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 635.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Zeeland
Aannemer: A&G Milieutechniek bv
Saneringsplan:
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Zeeland
Contact informatie van betrokkenen: Tauw Dhr. H. van Kooten 010-2886191

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T11:49:12+00:00