Terneuzen ‘De Zon’: VOCL; ISCO

Terneuzen ‘De Zon’: VOCL; ISCO

Samenvatting

Casus ingediend door: Verhoeve Milieu & Water
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk monitoring
Behandelde verontreiniging: VOCL
Medium verontreiniging: Grond/ puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 100.000 m3
Saneringsdoel: Eindconcentratie PCE+ TCE 100 µg/l
Eindconcentratie VC 5 µg/l
Vrachtverwijdering: 94 %
Saneringsdoel bereikt? Ja, op basis van vrachtverwijdering.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: startconcentratie VOCL totaal : 12.000µg/l eindconcentratie VOCL: 1.000 µg/l
totale vracht start: 3.000 kg en totale vracht eind: 188 kg
Duur actieve saneringsfase: 02/02/2005 tot 01/05/2010
Duur passieve saneringsfase: 01/05/2010 tot 31/12/2011
Toegevoegde rapporten:
terneuzen eindrapportage isco_bijlagen.pdf
terneuzen eindrapportage isco_rapport.pdf

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Terneuzen ‘De Zon’: VOCL; ISCO
Casus ingediend door: Verhoeve Milieu & Water
Contactpersoon: Art Lobs
Postadres: Aventurijn 600
Dordrecht Netherlands
Telefoonnummer: + 31 78 6520070
Email-adres: a.lobs@verhoevemilieu.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Terneuzen, Zeeland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: Injectie is uitgevoerd met laminaire spargepunten met perozone (ozone en peroxide (60 pc)). Injectie is vier jaar uitgevoerd om bron en pluim te behandelen.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, biologische afbraak in de bronzone
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk monitoring
Motivatie voor keuze techniek:

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: VOCL
Medium verontreiniging: Grond/ puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 100.000 m3
Diepte verontreiniging: 17 m-mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens.
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Eindconcentratie PCE+ TCE 100 µg/l
Eindconcentratie VC 5 µg/l
Vrachtverwijdering: 94 %
Is het saneringsdoel bereikt? Ja, op basis van vrachtverwijdering.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: startconcentratie VOCL totaal : 12.000µg/l eindconcentratie VOCL: 1.000 µg/l
totale vracht start: 3.000 kg en totale vracht eind: 188 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 02/02/2005 tot 01/05/2010
Periode uitvoering passieve saneringsfase: 01/05/2010 tot 31/12/2011
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 25.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 855.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Zeeland
Aannemer: Verhoeve Milieu & Water
Saneringsplan: ABO
Saneringsonderzoek: ABO
Bevoegd gezag: Province Zeeland
Contact informatie van betrokkenen: ABO – Provincie Zeeland

Aanvullende informatie

Lessons learned: Om een groot volume te saneren met ISCO is het nodig om het met multi-fase extractie te combineren.
Opmerkingen: Complexe verontreiniging in een complexe bodem, waarbij een groot volume grond met ISCO behandeld is.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
2017-12-15T11:38:39+00:00