Putten (Garage Koster): Minerale olie, BTEX, Naftaleen***

Putten (Garage Koster): Minerale olie, BTEX, Naftaleen***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 60.000 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie < halve tussenwaarde
Concentratie benzeen: Grond 0,05 mg/kg; Grondwater 7,6 µg/l
Concentratoe tolueen: Grond 6,5 mg/kg; Grondwater 251,8 µg/l
Concentratoe ethylbenzenen: Grond 2,5 mg/kg; Grondwater 17,6 µg/l
Concentratie xylenen: Grond 1,25 mg/kg; Grondwater 17,5 µg/l Concentratie naftaleen: Grond 252,5 mg/kg; Grondwater 162,5 µg/l
Concentratie Minerale Olie: Grond 2,5 mg/kg; Grondwater 38,5 µg/l Vrachtverwijdering percentage: 99 %
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Benzeen startconcentratie: 5.000 µg/l; eindconcentratie: < 7,6 µg/l
Tolueen startconcentratie: 33.000 µg/l; eindconcentratie: < 252 µg/l
Ethylbenzeen startconcentratie: 5.000 g/l; eindconcentratie: < 38,5 µg/l
Xylenen startconcentratie: 20.000 µg/l; eindconcentratie: < 17,6 µg/l
Minerale olie startconcentratie: 1.000 mg/kg; eindconcentratie: 57 mg/kg
Duur actieve saneringsfase: 15/08/2003 tot 16/11/2006

Duur passieve saneringsfase: n.v.t
Toegevoegde rapporten:
referentieproject putten.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Putten (Garage Koster): Minerale olie, BTEX, Naftaleen***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: de heer W.J.M. Havermans
Postadres: Postbus 6280 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053-4614905
Email-adres: info@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Industrieweg, Putten, Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde biologische aanpak van een bodemverontreiniging met oliecomponenten als meest logische aanpak in een dicht bebouwde omgeving.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Naftaleen
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 60.000 m3
Diepte verontreiniging: 12 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,4 m/km
17,5 m/dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie < halve tussenwaarde
Concentratie benzeen: Grond 0,05 mg/kg; Grondwater 7,6 µg/l
Concentratie tolueen: Grond 6,5 mg/kg; Grondwater 251,8 µg/l
Concentratie ethylbenzenen: Grond 2,5 mg/kg; Grondwater 17,6 µg/l
Concentratie xylenen: Grond 1,25 mg/kg; Grondwater 17,5 µg/l Concentratie naftaleen: Grond 252,5 mg/kg; Grondwater 162,5 µg/l
Concentratie Minerale Olie: Grond 2,5 mg/kg; Grondwater 38,5 µg/l Vrachtverwijdering percentage: 99 %
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Benzeen startconcentratie: 5.000 µg/l; eindconcentratie: < 7,6 µg/l
Tolueen startconcentratie: 33.000 µg/l; eindconcentratie: < 252 µg/l
Ethylbenzeen startconcentratie: 5.000 g/l; eindconcentratie: < 38,5 µg/l
Xylenen startconcentratie: 20.000 µg/l; eindconcentratie: < 17,6 µg/l
Minerale olie startconcentratie: 1.000 mg/kg; eindconcentratie: 57 mg/kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 15/08/2003 tot 16/11/2006

Periode uitvoering passieve saneringsfase: n.v.t
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 280.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Garage Koster Nijkerk
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: NTP Milieu Enschede
Saneringsonderzoek: n.v.t.
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland
Contact informatie van betrokkenen: De heer W. Havermans (NTP)

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-15T10:03:33+00:00