Oostburg: ISCO; Thiocyanaat

Oostburg: ISCO; Thiocyanaat

Samenvatting

Casus ingediend door: Verhoeve Milieu & Water
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk monitoring
Behandelde verontreiniging: Cyanide (Thiocyanaat)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 12.000 m3
Saneringsdoel: Eindconcentratie: Thiocyanaat 750 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Startconcentratie thiocyanaat: 50.000 µg/l
Eindconcentratie thiocyanaat: 500 µg/l
Duur actieve saneringsfase:
Duur passieve saneringsfase:
Toegevoegde rapporten:
349007 oostburg (revisie)

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Oostburg: ISCO; Thiocyanaat
Casus ingediend door: Verhoeve Milieu & Water
Contactpersoon: Art Lobs
Postadres: Aventurijn 600
Dordrecht Netherlands
Telefoonnummer: + 31 78 6520070
Emailadres: a.lobs@verhoevemilieu.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Oostburg, Zeeland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: Met perozone (peroxide/ozone) is 12 maanden geïnjecteerd om de bron te behandelen. Een snelle sanering was nodig wegens bouwactiviteiten. De injectie is uitgevoerd met 45 laminaire spargepunten en 9 stoomextractiepunten.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk monitoring
Motivatie voor keuze techniek: De bron moest behandeld worden in een groot volume siltig zand. Pump & treat kon niet worden uitgevoerd, waardoor er gekozen is voor ISCO op gasbasis (wegens het siltige zand).

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Cyanide (Thiocyanaat)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 12.000 m3
Diepte verontreiniging: 11 (m-mv)

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0.01-0.1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Eindconcentratie: Thiocyanaat 750 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Startconcentratie thiocyanaat: 50.000 µg/l
Eindconcentratie thiocyanaat: 500 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase:
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase: €50.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 325.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Zeeland
Aannemer: Verhoeve Milieu & Water
Saneringsplan: ABO
Saneringsonderzoek: ABO Provincie Zeeland
Bevoegd gezag: ABP- Provincie Zeeland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Thiocyanaat kan goed behandeld worden met perozone.
Opmerkingen: Een kleine bron is weggegraven.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
2017-12-15T09:47:05+00:00