Maassluis (Vecom): VOCl, minerale olie, BTEX, PAK’s en chloorbenzenen ***

Maassluis (Vecom): VOCl, minerale olie, BTEX, PAK’s en chloorbenzenen ***

Samenvatting

Casus ingediend door: BioSoil
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand, met kleilenzen
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aan de randen van het terrein, waar het systeem niet verder kon worden gezet bleek nog een grondwaterverontreiniging aanwezig. Deze is analytisch gevolgd om het verloop ervan waar te nemen.
Behandelde verontreiniging: VOCl, Minerale olie, PAK’s en chloorbenzenen.
Het terrein was gebruikt voor het behandelen van metalen, reinigen van scheepsmotoren en voor het samenstellen van diverse industriële reinigingsproducten, waardoor dus ook deze diverse verontreiniging is ontstaan.
Medium verontreiniging: Grondwater en grond/puur product
Omvang verontreiniging: 15.000 m3
Saneringsdoel: B-waarden
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Verontreiniging 1:VOCl
startconcentratie: 120.000 µg/l; eindconcentratie: 50 µg/l
totale vracht start: zie opmerking [kg]; totale vracht eind: <0,1 [kg]
Verontreiniging 2:minerale olie
startconcentratie: vrij product; eindconcentratie: < 50 µg/l
totale vracht start: zie opmerking[kg]; totale vracht eind: < 0,1 [kg]
Verontreiniging 3:chloorbenzenen
startconcentratie: 5000 µg/l; eindconcentratie: 99 µg/l
totale vracht start: zie opmerking[kg;] totale vracht eind: << 0,1 [kg]
Verontreiniging 4:BTEX
startconcentratie: 25.000 µg/l; eindconcentratie: 9,9 µg/l
totale vracht start: zie opmerking [kg]
Duur actieve saneringsfase: September 1996 tot medio 2001.

Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:medio 2001 tot medio 2005
Toegevoegde rapporten:
nobis_95-2-19.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Maassluis (Vecom): VOCl, minerale olie, BTEX, PAK’s en chloorbenzenen ***
Casus ingediend door: BioSoil
Contactpersoon: Mw. C. v.d. Steenoven
Postadres: Nijverheidsweg 27, 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Telefoonnummer: 078-6820140
Emailadres: c.vandesteenoven@biosoil.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Maassluis, Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

Toelichting techniek: Een deel van het terrein met een verontreiniging met minerale olie, PAK’s en chloorbenzenen is aëroob behandeld en het deel met primair een verontreiniging met VOCL is aanëroob behandeld.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk een beperkte, maar sterke verontreiniging met PAK’s is ontgraven en afgevoerd en er is grond met minerale olie op locatie gereinigd door landfarming.
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aan de randen van het terrein, waar het systeem niet verder kon worden gezet bleek nog een grondwaterverontreiniging aanwezig. Deze is analytisch gevolgd om het verloop ervan waar te nemen.
Motivatie voor keuze techniek: De verontreiniging was vlekkerig en zeer divers van samenstelling. Het was niet logisch om één techniek te kiezen. Om die reden is de wijze van behandelen aangepast aan de aard van de verontreiniging en de mogelijkheden om zoveel mogelijk in-situ te realiseren en vervolgens om zoveel mogelijk grond op locatie te houden. Op deze manier was de sanering significant goedkoper dan een volledige ontgraving.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: VOCl, Minerale olie, PAK’s en chloorbenzenen.
Het terrein was gebruikt voor het behandelen van metalen, reinigen van scheepsmotoren en voor het samenstellen van diverse industriële reinigingsproducten, waardoor dus ook deze diverse verontreiniging is ontstaan.
Medium verontreiniging: Grondwater en grond/puur product
Omvang verontreiniging: 15.000 m3
Diepte verontreiniging: 2-3 (m-mv)

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand, met kleilenzen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigd en onverzadigde zone
Doorlatendheid: >0,1 m/dag, is een schatting
Stroomsnelheid of verhang grondwater: Gering

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: B-waarden
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Verontreiniging 1:VOCl
startconcentratie: 120.000 µg/l; eindconcentratie: 50 µg/l
totale vracht start: zie opmerking [kg]; totale vracht eind: <0,1 [kg]
Verontreiniging 2:minerale olie
startconcentratie: vrij product; eindconcentratie: < 50 µg/l
totale vracht start: zie opmerking[kg]; totale vracht eind: < 0,1 [kg]
Verontreiniging 3:chloorbenzenen
startconcentratie: 5000 µg/l; eindconcentratie: 99 µg/l
totale vracht start: zie opmerking[kg;] totale vracht eind: << 0,1 [kg]
Verontreiniging 4:BTEX
startconcentratie: 25.000 µg/l; eindconcentratie: 9,9 µg/l
totale vracht start: zie opmerking [kg]
Periode uitvoering actieve saneringsfase: September 1996 tot medio 2001.

Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:medio 2001 tot medio 2005
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 30.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 300.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: BioSoil
Saneringsplan: BioSoil R&D
Saneringsonderzoek: Grontmij
Bevoegd gezag: DCMR
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Voorafgaand aan de sanering werd de bestemming van het terrein veranderd van industrieel in woningbouw. Ook werden de ABC-waarden verlaten en kwam het streef- en interventie-waarde regime. Er is daardoor veel onduidelijkheid ontstaan over de te behalen doelen en er zijn meerdere versies van saneringsplannen en aanvullingen daarop geschreven. De hele startdocumentatie is daardoor een verzameling van plannen en notities geworden en zijn om die reden niet toegevoegd. De verontreiniging was uiteindelijke ernstiger dan verwacht, omdat her en der opslag van chemicaliën had plaatsgevonden, waarvan de locaties door de bebouwing bij de start van de sanering pas later te voorschijn kwamen. Tevens had op een belendend perceel een olie tank gelekt (de plaatselijke harmonie). Op basis van goodwill is die vlek meegesaneerd om hercontaminatie van de saneringslocatie te voorkomen. Tijdens de sanering is het terrein ontwikkeld en bebouwd; de aannemer heeft daarbij enkele keren systemen beschadigd ondanks het feit, dat was aangegeven waar ze lagen. Dit en de vergoeding van de schade die daardoor ontstaat, moet op voorhand duidelijker worden gecommuniceerd.
Opmerkingen: De grondwaterstroming is gering in dit gebied. Er was wel een significante uitstraling van de verontreiniging naar de belendende percelen ontstaan door diffusie, wegzakkend regenwater (de omgeving was verhard en bebouwd en door voorkeursstroombanen zoal rioolcunetten. Door de aanwezigheid van puur product (zowel LNAPL’s als DNAPL’s) was het niet mogelijk een redelijke schatting van de vracht te maken. In september 1996 is begonnen met het bedrijven van een beheersmaatregel op basis van het onttrekken van grondwater, het zuiveren hiervan en het grotendeels herinfiltreren van het gezuiverde water om verdere uitstraling van de verontreiniging te voorkomen in afwachting van de uitvoering van de sanering. Het project is gebruikt voor de ontwikkeling van de technieken voor anaërobe dehalogenering in het kader van NOBIS in samenwerking met TNO en de WUR.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T00:04:41+00:00