Leidschendam (Neherpark): VOCl’s en BTEX***

Leidschendam (Neherpark): VOCl’s en BTEX***

Samenvatting

Casus ingediend door: Heijmans Infra Techniek
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Persluchtinjectie in het kader van airstripping
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 380.000 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
tetrachlooretheen startconcentratie: max. 79000 ug/l; eindconcentratie: max. 12 ug/l
trichlooretheenvinylchloride startconcentratie: max. 1300 ug/l; eindconcentratie: max. 6,4 ug/l
cis 1,2-dichlooretheen startconcentratie: max. 56000 ug/l; eindconcentratie: max. 260 ug/l
vinylchloride startconcentratie: max. 20 ug/l; eindconcentratie: max. 690 ug/l
totale vracht start: 0,62 kg tussen S en I / 14,34 kg >I kg
Duur actieve saneringsfase: 2006 tot eind 2007
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.
Verwachte uitvoeringsperiode: eind 2007 tot eind 2011

Toegevoegde rapporten:
Leidschendam Wijziging op ingestemd SP.pdf
Leidschendam bewonersfolder.pdf
Leidschendam Evaluatie 2008.pdf
Leidschendam Evaluatie actieve fase.pdf
Leidschendam Grondwatermonitoring.pdf
Leidschendam projectinforamtie neherpark.pdf
Leidschendam Saneringsplan.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Leidschendam (Neherpark): VOCl’s en BTEX***
Casus ingediend door: Heijmans Infra Techniek
Contactpersoon: Dhr. A. Peene
Postadres: Postbus 68 5240 AB Rosmalen
Telefoonnummer: 073 543 68 01
Emailadres: apeene@heijmans.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Leidschendam, Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? ontgraving
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek:

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 380.000 m3
Diepte verontreiniging: 10 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
tetrachlooretheen startconcentratie: max. 79000 ug/l; eindconcentratie: max. 12 ug/l
trichlooretheenvinylchloride startconcentratie: max. 1300 ug/l; eindconcentratie: max. 6,4 ug/l
cis 1,2-dichlooretheen startconcentratie: max. 56000 ug/l; eindconcentratie: max. 260 ug/l
vinylchloride startconcentratie: max. 20 ug/l; eindconcentratie: max. 690 ug/l
totale vracht start: 0,62 kg tussen S en I / 14,34 kg >I kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 2006 tot eind 2007
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.
Verwachte uitvoeringsperiode: eind 2007 tot eind 2011

Totale kosten passieve/nazorg fase: € 1.100.000 ,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 1.100.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Sequoia Leidschendam
Aannemer: Heijmans Infra Techniek
Saneringsplan: Heijmans Infra Techniek
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Zuid Holland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-14T23:36:19+00:00