Katwijk: VOCl’s ***

Katwijk: VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, In situ Chemische Reductie (ISCR)
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 37.500 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie: Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l Vrachtverwijdering percentage: > 95 %
Saneringsdoel bereikt? Nee
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Cis startconcentratie: 150 µg/l; eindconcentratie: 10 µg/l Verontreiniging 4:VC startconcentratie: 84 µg/l eindconcentratie: 2,5 µg/l
Duur actieve saneringsfase: 01/07/2006 tot 28/08/2006
Duur passieve saneringsfase:

Toegevoegde rapporten:
referentie Katwijk 2010.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Katwijk: VOCl’s ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer W.J.M. Havermans
Postadres: Postbus 6280 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053-4614905
Emailadres: info@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Wassenaarseweg, Katwijk, provincie Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: agrarisch / volkstuinencomplex
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

Toelichting techniek: IJzerscherm t.b.v. sanering VOCl-verontreiniging in het grondwater
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Het voorkomen van verspreiding van VOCl’s naar het volkstuinencomplex door aanleg van een doorlatend ijzerscherm juist stroomopwaarts van de volkstuinen. De VOCl’s bevinden zich in het ondiepe freatische grondwater, in een sterk heterogeen bodempakket met lage stroomsnelheid. De VOCl’s worden door de natuurlijke stroming van het grondwater door het ijzerscherm getransporteerd en in het scherm door de aanwezigheid van nulwaardig ijzer omgezet in onschadelijke eindproducten.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 37.500 m3
Diepte verontreiniging: 5 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: <0,01 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 3,3 m/km
2,4 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie: Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l Vrachtverwijdering percentage: > 95 %
Is het saneringsdoel bereikt? Nee
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Cis startconcentratie: 150 µg/l; eindconcentratie: 10 µg/l Verontreiniging 4:VC startconcentratie: 84 µg/l eindconcentratie: 2,5 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/07/2006 tot 28/08/2006
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Totale kosten passieve/nazorg fase: € 20.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 183.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Zuid Holland
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: Grontmij
Saneringsonderzoek: Grontmij
Bevoegd gezag: Provincie Zuid Holland
Contact informatie van betrokkenen: NTP Milieu, De heer W. Havermans

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-14T23:03:36+00:00