IJlst: VOCl’s **

IJlst: VOCl’s **

Samenvatting

Casus ingediend door: BAM Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 50.000 [m3]
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
per concentratie: 40 μg/l
tri concentratie: 500 μg/l
cis concentratie: 20 μg/l
vc concentratie: 5 μg/l
Saneringsdoel bereikt? Nee, gezien het monitoringsresultaat is dit op enige termijn echter wel te verwachten, monitoring wordt voortgezet.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
per startconcentratie: >100.000 μg/l ; eindconcentratie: 1.060 μg/l
tri startconcentratie: >50.000 μg/l; eindconcentratie: 7.038μg/l
cis startconcentratie: >70.000 μg/l; eindconcentratie: 15.381 μg/l
vc startconcentratie: >5000 μg/l; eindconcentratie 11,12 μg/l
Duur actieve saneringsfase: 19/7/2004 tot 18/10/2006
Duur passieve saneringsfase: Verwachte uitvoeringsperiode: 19/ 10/ 2006.

In-situ sanering IJlst (pdf)

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: IJlst: VOCl’s **
Casus ingediend door: BAM Milieu
Contactpersoon: dhr. ing. I.R. Cornelissen
Postadres: Postbus 85, 3370 AB
Telefoonnummer: 0184-676847
Emailadres: info@bammilieu.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Friesland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Injectie shockload protamylasse met behulp van direct push
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, ontgraven van de bovengrond en het aanbrengen van leeflaag
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Grillige bodemopbouw met klei, zand en veen (slechte bereikbaarheid en zettingsgevoelig), de potentie voor afbraak van de gechloreerde koolwaterstoffen en de wens om een techniek te gebruiken met een beperkt hinderprofiel.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 50.000 [m3]
Diepte verontreiniging: >40 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 0,05 m/km

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
per concentratie: 40 μg/l
tri concentratie: 500 μg/l
cis concentratie: 20 μg/l
vc concentratie: 5 μg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, gezien het monitoringsresultaat is dit op enige termijn echter wel te verwachten, monitoring wordt voortgezet.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
per startconcentratie: >100.000 μg/l ; eindconcentratie: 1.060 μg/l
tri startconcentratie: >50.000 μg/l; eindconcentratie: 7.038μg/l
cis startconcentratie: >70.000 μg/l; eindconcentratie: 15.381 μg/l
vc startconcentratie: >5000 μg/l; eindconcentratie 11,12 μg/l


Periode uitvoering actieve saneringsfase: 19/7/2004 tot 18/10/2006
Periode uitvoering passieve saneringsfase: uitvoeringsperiode: 19/ 10/ 2006

Betrokkenen

Probleemeigenaar: gemeente Wymbritseradiel
Aannemer: BAM Milieu
Saneringsplan: Sweco
Saneringsonderzoek: Sweco
Bevoegd gezag: Provincie Fryslân

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen: Zie: Shock-load behandeling chloorkoolwaterstoffen-kern Nooitgedagt IJlst; Eindrapport SKB-project PT5400, Grontmij, TNO, BAM Milieu, Gemeente Wymbritseradiel, Provincie Fryslân en SKB, 22 november 2007. Beschikbaar via internetlink: SBbodem.nl

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-14T21:14:15+00:00