Horst (Americaanseweg): PCPs; ISCO

Horst (Americaanseweg): PCPs; ISCO

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend matig fijn zand, matig tot grof grind
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)

In situ saneringstechniek:

Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Pentachloorphenolen (PCP’s)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 1.875 m3

Saneringsdoel:

  1. Stabiele eindsituatie,
  2. Bodem ten minste geschikt voor de functie die het na saneren krijgt,
  3. Noodzaak nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk beperkt.

Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Verontreiniging Pentachloorphenolen:
startconcentratie 740 µg/l, eindconcentratie 2,9 µg/l
totale vracht start 4,4 kg, totale vracht eind 0,025 kg
Duur actieve saneringsfase: 26 januari 2011 tot 1 april 2011
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Verwachte uitvoeringsperiode: 2011 tot 2016
Toegevoegde rapporten:
beschikking sp_horst.pdf
evaluatieverslag horst_deel 1.pdf
evaluatieverslag horst_deel 2.pdf
evaluatieverslag horst_deel 3.pdf
referentieproject horst pcp.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Horst (Americaanseweg): PCPs; ISCO
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: G.B.J. Borggreve
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 46149050
Emailadres: g.borggreve@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Americaanseweg, Horst, Limburg
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Door middel van een haalbaarheidsonderzoek is het te bereiken eindresultaat bepaald en de samenstelling van de te gebruiken reagentia. Werkt snel en doeltreffend op de aanpak van de betreffende verontreiniging met Pentachloorphenolen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Pentachloorphenolen (PCP’s)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 1.875 m3
Diepte verontreiniging: 7 m – mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend matig fijn zand, matig tot grof grind
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald met behulp van een bodemkaart
Stroomsnelheid of verhang grondwater: Niet bepaald of bekend.

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:

  1. Stabiele eindsituatie,
  2. Bodem ten minste geschikt voor de functie die het na saneren krijgt,
  3. Noodzaak nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk beperkt.

Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering: Verontreiniging Pentachloorphenolen:
startconcentratie 740 µg/l, eindconcentratie 2,9 µg/l
totale vracht start 4,4 kg, totale vracht eind 0,025 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 26 januari 2011 tot 1 april 2011
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 2011 tot 2016
Totale kosten passieve/nazorg fase: Nog niet bekend
Totale kosten actieve saneringsfase: € 109.825 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Jansen de Jong BV. Aelmans Eco BV was tussenpersoon tussen de probleemeigenaar en de aannemer.
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: Econsultancy
Saneringsonderzoek: Econsultancy
Bevoegd gezag: Provincie Limburg

Aanvullende informatie

Lessons learned: Pentachloorphenolen kunnen zeer snel en effectief verwijderd worden door middel van ISCO gebaseerd op een variant van Fentons reagens. Het saneringsverloop, geprognosticeerd op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, is in de praktijk succesvol en overeenkomstig met de prognose ten uitvoer gebracht.

Gerelateerde technieken: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Gerelateerde HIP-pilots: HIP-pilot ISCO voor VOCl, afweging twee oxidanten

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
2017-11-23T14:10:29+00:00