Hilversum: VOCL

Hilversum: VOCL

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: VOCL: vluchtige aromatische koolwaterstoffen
Medium verontreiniging: Grond/puur product
Omvang verontreiniging: 7200 m3
Saneringsdoel: Eindconcentratie: Perchloorethyleen 8 mg/kg
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Perchloorethyleen
Startconcentratie 75 mg/kg, eindconcentratie <0,1 mg/kg
Totale vracht start: 750 kg, eind <11 kg
Duur actieve saneringsfase: 01/11/2009 tot 01/04/2011
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond, verwachte uitvoeringsperiode 01/04/2011 tot 01/08/2016 (montoring grondwaterkwaliteit)
Toegevoegde rapporten:
evaluatierapport sanering Hilversum_gt.pdf
beschikking_aangepast_Hilversum gt.pdf

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Hilversum: VOCL
Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Contactpersoon: Yvo Veenis
Postadres: Postbus 12115 3004 GC ROTTERDAM
Telefoonnummer:
Emailadres: yve@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Hilversum, Provincie Noord-Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: Tijdens dit project zijn twee spots met een PER-verontreiniging (en in mindere mate Tri) gesaneerd met behulp van bodemluchtextractie. De verontreiniging bevindt zich onder een in gebruik zijnde bedrijfspand. In totaal zijn 16 bodemluchtextractiefilters geplaatst – 8 in elke spot – met filterstellingen van 1-5 m-mv. Alle filters zijn inpandig en handmatig geplaatst en het leidingwerk is met individuele leidingen via het plafond afgewerkt naar de saneringsinstallatie.
De saneringsinstallatie bestaat uit een vochtvangvat, onttrekkingsblower met een capaciteit van 200 m3/uur (100 m3/uur per kern) en twee luchtzijdige actieve koolfilters.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Dit project is in eigen beheer uitgevoerd, waarbij GT het onderzoek, het saneringsplan, de susidie aanvraag en de uitvoering heeft verzorgd. De sanering is voor een ‘lump-sum’ prijs uitgevoerd. De motivatie om bodemluchtextractie toe te passen is als volgt geweest: • kern van de verontreiniging bevindt zich onder een in gebruikzijnde bedrijfspand (ontgraven niet mogelijk) • verontreiniging bevindt zich in onverzadigde zone • fysische eigenschappen verontreiniging geschikt voor verdamping.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: VOCL: vluchtige aromatische koolwaterstoffen
Medium verontreiniging: Grond/puur product
Omvang verontreiniging: 7200 m3
Diepte verontreiniging: 6 [m-mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Onverzadigde zone
Doorlatendheid: >0,1 m/dag, schatting op basis van bodemopbouw
Stroomsnelheid of verhang grondwater: nvt, het gaat hier alleen om een sanering van de onverzadigde zone

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Eindconcentratie: Perchloorethyleen 8 mg/kg
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Perchloorethyleen
Startconcentratie 75 mg/kg, eindconcentratie <0,1 mg/kg
Totale vracht start: 750 kg, eind <11 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/11/2009 tot 01/04/2011
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond, verwachte uitvoeringsperiode 01/04/2011 tot 01/08/2016 (monitoring grondwaterkwaliteit)
Totale kosten passieve/nazorg fase: €25.000 excl omzetbelasting
Totale kosten actieve saneringsfase: € 180.000,- excl omzetbelasting

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Groundwater Technology BV
Saneringsplan: Groundwater Technology BV
Saneringsonderzoek: Groundwater Technology BV
Bevoegd gezag: Provincie Noord Holland
Contact informatie van betrokkenen: Groundwater Technology BV

Aanvullende informatie
Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-12T16:56:51+00:00