Europoort Rotterdam – minerale olie en aromaten *

Europoort Rotterdam – minerale olie en aromaten *

Samenvatting

Project naam: Europoort Rotterdam – minerale olie en aromaten *
Casus ingediend door: Heijmans
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Voornamelijk zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Pump&treat, Stoominjectie
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Minerale olie en BTEX
Medium verontreiniging: Puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 10.000 m3
Saneringsdoel: 100% vrachtverwijdering.
Saneringsdoel bereikt? Nog niet. Er is momenteel (2013) een restverontreiniging in het grondwater aanwezig die wordt nabehandeld. Er bevindt zich ook nog een zwaardere fractie, historische verontreiniging, in het grondwater die langzamer afbreekt en in principe geen onderdeel uitmaakt van de te saneren ‘spill’. Deze wordt nabehandeld met hetzelfde systeem. Ondertussen heeft ook een aanvullende spill plaatsgevonden van een veel kleinere omvang die ook wordt meegenomen.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Totale vracht minerale olie start: 1.000.000 kg
Totale vracht minerale olie eind: 1.000 kg
Duur actieve saneringsfase: 01-09-2011 tot 31-12-2013.
Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Europoort Rotterdam – minerale olie en aromaten *
Casus ingediend door: Heijmans
Contactpersoon: A. Peene
Postadres: Ertveldweg 31, ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: +(31) 6 203 92 493
Emailadres: apeene@heijmans.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Rotterdam
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Pump&treat, Stoominjectie
Toelichting techniek: Persluchtinjectie en biologische afbraak is toegepast in strooisellaag en op maaiveld pump&treat. Drijflaag verwijdering middels skimmen en drainage. Het grondwater wordt belucht en afbraak vindt plaats in de bodem. Uitdampende verontreiniging wordt aanvullend afgebroken in een biologisch actieve strooisellaag op maaiveld.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: De fractie van olie is licht en makkelijk afbreekbaar. Door het verwijderen van puur product en injecteren van zuurstof en nutriënten treedt afbraak op in de bodem. Bodemluchtextractie is noodzakelijk en gezien de verwachtte hoge gehaltes in de luchtfase is een groot biobed nodig. Deze is aangebracht op maaiveld.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie en BTEX
Medium verontreiniging: Puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 10.000 m3
Diepte verontreiniging: 4 m-mv

Bodem

Bodemtype: Voornamelijk zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Beide: verzadigde als onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldmetingen
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: 100% vrachtverwijdering.
Is het saneringsdoel bereikt? Nog niet. Er is momenteel (2013) een restverontreiniging in het grondwater aanwezig die wordt nabehandeld. Er bevindt zich ook nog een zwaardere fractie, historische verontreiniging, in het grondwater die langzamer afbreekt en in principe geen onderdeel uitmaakt van de te saneren ‘spill’. Deze wordt nabehandeld met hetzelfde systeem. Ondertussen heeft ook een aanvullende spill plaatsgevonden van een veel kleinere omvang die ook wordt meegenomen.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Totale vracht minerale olie start: 1.000.000 kg
Totale vracht minerale olie eind: 1.000 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01-09-2011 tot 31-12-2013.
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 0,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 900.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Brandstof-opslag bedrijf
Aannemer: Heijmans
Saneringsplan: Heijmans
Saneringsonderzoek: Heijmans
Bevoegd gezag: DCMR
Contact informatie van betrokkenen: A. Peene

Aanvullende informatie

Lessons learned: Verwijdering van de verontreiniging verloopt zeer snel. Dit is zelfs meetbaar in de temperatuur die gestegen is, vooral in de strooisellaag (tot 35 graden). Dit duidt op snelle en massieve afbraak. De originele inschatting dat deze sanering vier jaar zou duren is naar beneden bijgesteld.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-12T16:27:48+00:00