Eindhoven (Marconiplein): Minerale olie en BTEX***

Eindhoven (Marconiplein): Minerale olie en BTEX***

Samenvatting

Casus ingediend door: BioSoil
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob
Nazorg noodzakelijk? Ja
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 4300 m3(grond); 3600 m3 (grondwater)
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Minerale olie startconcentratie: 2100 µg/l; eindconcentratie: < 325 µg/l(bijna alle peilbuizen < 50µg/l)
BTEX startconcentratie: 2320 µg/l; eindconcentratie: kleiner dan tussenwaarde voor alle componenten
Duur actieve saneringsfase: mei 2002 tot juli 2006
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:juli 2006 tot mei 2007
Toegevoegde rapporten:
50118_projectreferentie_eindhoven_marconiplein[1].pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Eindhoven (Marconiplein): Minerale olie en BTEX***
Casus ingediend door: BioSoil
Contactpersoon: Mw. C. v.d. Steenhoven
Postadres: Nijverheidsweg 27
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Telefoonnummer: 078-6820140
Emailadres: c.vandesteen@biosoil.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Eindhoven, Noord-Brabant
(toekomstig) gebruik locatie: Anders: namelijk een rotonde
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk ondergronds aangebracht zuiveringssysteem voor grondwater en ontgraving
Nazorg noodzakelijk? Ja
Motivatie voor keuze techniek: De locatie (druk verkeersplein) moest bruikbaar blijven. Er is gekozen voor aerobe biologische afbraak aangezien de verontreiniging tot 24 m-mv was aangetoond.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 4300 m3(grond); 3600 m3 (grondwater)
Diepte verontreiniging: 24[m –mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Minerale olie startconcentratie: 2100 µg/l; eindconcentratie: < 325 µg/l(bijna alle peilbuizen < 50µg/l)
BTEX startconcentratie: 2320 µg/l; eindconcentratie: kleiner dan tussenwaarde voor alle componenten
Periode uitvoering actieve saneringsfase: mei 2002 tot juli 2006
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:juli 2006 tot mei 2007
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 320.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: BioSoil
Saneringsplan: BioSoil
Saneringsonderzoek: Grontmij
Bevoegd gezag: SRE Milieudienst Eindhoven
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Aangezien de grondwaterconcentraties van de verontreiniging minder snel afnamen dan verwacht is in 2005 het in-situ systeem uitgebreid met 1 onttrekkingsfilter. In 2006 is waterstofperoxide gedoseerd om de zuurstof voorziening verder te optimaliseren.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-12T16:04:27+00:00