Ede: VOCl’s **

Ede: VOCl’s **

Samenvatting

Casus ingediend door: HMVT
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, In situ Chemische Reductie (ISCR)
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 40000 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Vrachtverwijdering
Saneringsdoel bereikt? Sanering loopt nog.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
bron VOCl startconcentratie: 200000 ug/l; eindconcentratie: 3000 ug/l
totale vracht start: 900 kg; totale vracht eind: <10 kg Verontreiniging 2:pluim VOCl startconcentratie: 11000 ug/l eindconcentratie: <50 ug/l totale vracht start: 36 kg; totale vracht eind: <1 kg
Duur actieve saneringsfase: 01/06/2008 tot 01/09/2008
Duur passieve saneringsfase: Uitvoeringsperiode: 01-09-2008 tot 01-09-2018

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Ede: VOCl’s **
Casus ingediend door: HMVT
Contactpersoon: Ted Vendrig
Postadres: Postbus 174
Telefoonnummer: 0318-624624
Emailadres: info@hmvt.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Ede / Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Directe injectie slowrelease substraat (zie http://www.ennasanering.nl) gecombineerd met onttrekking voor extra verspreiding.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Op de lokatie staat een fabriek, winkelcentrum en infrastructuur. Aanleg systeem was niet overal mogelijk. Gekozen techniek:
– directe injectie slow-release substraat (zie ook www.ennasanering.nl)
– extra verspreiding substraat middels gericht grondwateronttrekking
– ter plaatse van puur product: combinatie biologie en chemische reductie.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 40000 m3
Diepte verontreiniging: 20 m–mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 20 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Vrachtverwijdering
Is het saneringsdoel bereikt? Sanering loopt nog.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
bron VOCl startconcentratie: 200000 ug/l; eindconcentratie: 3000 ug/l
totale vracht start: 900 kg; totale vracht eind: <10 kg Verontreiniging 2:pluim VOCl startconcentratie: 11000 ug/l eindconcentratie: <50 ug/l totale vracht start: 36 kg; totale vracht eind: <1 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/06/2008 tot 01/09/2008
Periode uitvoering passieve saneringsfase: Verwachte uitvoeringsperiode: 01-09-2008 tot 01-09-2018

Totale kosten passieve/nazorg fase: € 468.800,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 468.800,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Arcadis Nederland (Apeldoorn)
Aannemer: HMVT
Saneringsplan: Arcadis
Saneringsonderzoek: Arcadis
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T22:15:37+00:00