Doetinchem (Saronix): VOCl’s, minerale olie en BTEX***

Doetinchem (Saronix): VOCl’s, minerale olie en BTEX***

Samenvatting

Casus ingediend door: HMVT
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Behandelde verontreiniging:
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Plaatselijk asbest en zware metalen in bovengrond (verwijderd middels ontgraven)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 33000 [m3]
Saneringsdoel:
Stabiele eindsituatie
Vrachtverwijdering percentage: 95 %
Saneringsdoel bereikt? Ja, toelichting: stabiele eindsituatie wordt middels monitoring aangetoond
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Bronlocatie 1 VOCl startconcentratie: 3000000 ug/l; eindconcentratie: 15000 ug/l
totale vracht start: 1000 kg; totale vracht eind: <10 kg Bronlokatie 2 VOCl
startconcentratie: 300000 ug/l; eindconcentratie: 1500 ug/l
totale vracht start: 500[kg]; totale vracht eind: <1 [kg]
Bronlocatie 1 BTEX startconcentratie: 75000 ug/l; eindconcentratie: 70 ug/l
Duur actieve saneringsfase: 01/09/2007 tot 29/04/2009
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 29 /04/2009 tot 29 /04/2014

Toegevoegde rapporten:
saneringsplan Saronix_22_dec_2006_incl bijlagen.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Doetinchem (Saronix): VOCl’s, minerale olie en BTEX***
Casus ingediend door: HMVT
Contactpersoon: Ted Vendrig
Postadres: Postbus 174
Telefoonnummer: 0318-624624
Emailadres: info@hmvt.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Doetinchem / Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

Toelichting techniek: Grootste vracht verontreiniging verwijderd met ISCO (Fentons Reagens) in combinatie met bodemluchtextractie. Restant VOCl verontreiniging aangepakt een anaerobe stimulatie biologie
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, ontgraving hotspots tot 3 m-mv
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Terrein moest geschikt worden voor woningbouw.
Gevolgde techniek:
– ontgraven tot 3 m-mv voor wegnemen humane risico’s en gebruiksbeperkingen terrein (leggen van riolering, bouw en dergelijke). Ontgraven tot 3 m-mv was met een bemaling en zuivering van 100 m3 /uur mogelijk. Nog dieper graven was vanwege waterbezwaar niet mogelijk.
– chemische oxidatie verontreiniging >3 m-mv; snel wegnemen bulk verontreiniging (90% van vracht). Hierdoor kan bouw woningen snel beginnen. ISCO is vooral geschikt voor verwijdering van de bulk. Voor de laatste restjes is de techniek relatief duur.
– anaerobe biologie om restant VOCl-verontreiniging aan te pakken: relatief goedkoop.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging:
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Plaatselijk asbest en zware metalen in bovengrond (verwijderd middels ontgraven)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 33000 [m3]
Diepte verontreiniging: 10 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 58 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Stabiele eindsituatie
Vrachtverwijdering percentage: 95 %
Is het saneringsdoel bereikt? Ja, toelichting: stabiele eindsituatie wordt middels monitoring aangetoond
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
Bronlocatie 1 VOCl startconcentratie: 3000000 ug/l; eindconcentratie: 15000 ug/l
totale vracht start: 1000 kg; totale vracht eind: <10 kg Bronlokatie 2 VOCl
startconcentratie: 300000 ug/l; eindconcentratie: 1500 ug/l
totale vracht start: 500[kg]; totale vracht eind: <1 [kg]
Bronlocatie 1 BTEX startconcentratie: 75000 ug/l; eindconcentratie: 70 ug/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/09/2007 tot 29/04/2009
Periode uitvoering passieve saneringsfase: Uitvoeringsperiode: 29 /04/2009 tot 29 /04/2014

Totale kosten passieve/nazorg fase: € 575.000
Totale kosten actieve saneringsfase: € 650.000

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Site woondiensten en Goldewijk projectontwikkeling
Aannemer: HMVT
Saneringsplan: HMVT/Ecosultancy
Saneringsonderzoek: HMVT/Ecosultancy
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T21:54:36+00:00